Zjazd Nadzwyczajny Związku (czerwiec 2020)

Informujemy, że w dniu 18 maja 2020 roku Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) podjął uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Maklerów i Doradców. Zjazd Maklerów i Doradców odbędzie się 15 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16:00 przy ulicy Siennej 93, lok. 2 (biuro ZMID). Porządek obrad znajduje się poniżej:

 • Otwarcie Zjazdu.
 • Wybór Prezydium Zjazdu.
 • Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał.
 • Uchwalenie porządku obrad.
 • Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Związku Maklerów i Doradców.
 • Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Zjazdu.
 • Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Zarządu.
 • Dyskusja nad proponowanymi zmianami i głosowanie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz Regulaminie Zjazdu oraz Regulaminie Zarządu
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Przypominamy, ze zgodnie z par 17a Statutu Związku Maklerów i Doradców osoby uprawnione do udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców rejestrują się na Zjazd Maklerów i Doradców poprzez zawiadomienie Związku o zamiarze udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@zmid.org.pl w terminie do 12 czerwca 2020. Zarząd Związku po otrzymaniu zawiadomienia o rejestracji drogą elektroniczną potwierdza rejestrację za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku niepotwierdzenia rejestracji przez Zarząd w terminie 1 dnia, dokonujący rejestracji drogą elektroniczną zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia rejestracji pod numerem wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Maklerów, tj. +48 601 357 865.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *