Wszystko co musisz wiedzieć o… Certyfikatach CISI

Certyfikat, a w zasadzie zbiór certyfikatów CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) to jedne z większych i bardziej prestiżowych kwalifikacji głównie rozpoznawalnych na brytyjskim rynku finansowym. Sama organizacja przyznająca certyfikaty została założona w 1992 roku i obecnie liczy 45 tysięcy członków, głównie pracujących w Wielkiej Brytanii. Jak sama twierdzi, opiera się na 3 elementach:

Sądzimy, że profesjonalizm jest odpowiednią mieszanką wiedzy, praktyki oraz norm etycznych. Naszym celem jest zapewnienie narzędzi i możliwości do tego aby każdy mógł te elementy zdobyć.

W Polsce certyfikacja nie należy do najpopularniejszych i jest na razie mało rozpoznawalna zarówno wśród pracodawców jak i pracowników. Na rynku w Wielkiej Brytanii stanowi jednak poważną konkurencję dla opisywanego CFA. Kandydaci z Polski najczęściej pochodzą z sektora bankowości inwestycyjnej i decydują się na kwalifikację Investment Operations Certificate (IOC), o której więcej informacji znajdziesz niżej. Co ważne, egzaminy CISI można zdawać bezpośrednio w Polsce w 3 miastach: Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu.

CHARAKTERYSTYKA LICENCJI

Dla kogo dedykowana jest licencja?

Ponieważ CISI nie jest jedną certyfikacją, a zbiorem wielu nie będzie przesadą powiedzenie, że jeśli chodzi o zakres merytoryczny – każdy znajdzie coś dla siebie. CISI oferuje ponad 20 różnego rodzaju kwalifikacji stąd niezależnie od tego w której dziedzinie finansów chcemy się rozwijać na pewno znajdziemy jakiś odpowiadający temu certyfikat CISI.

Jeśli jednak chodzi o rozpoznawalność to CISI powinno być głównie rozpatrywane jako certyfikacja dla pracowników, którzy celują w karierę na rynku brytyjskim. 

W przeciwieństwie jednak do omawianego już egzaminu CIIA czy egzaminu CFA certyfikacje CISI w Polsce nie dają dodatkowych uprawnień umożliwiających skróconą ścieżkę do zdobycia licencji maklerskiej lub doradcy inwestycyjnego za pomocą sprawdzianu umiejętności.

Perspektywy rozwoju

W zależności od wybranego certyfikatu kwalifikację CISI w szczególności mogą okazać się przydane dla konsultantów oraz doradców transakcyjnych.

Stanowiska związane z licencją:

 • Konsultant w BIG4
 • Doradca Transakcyjny
 • Doradca Finansowy
 • Doradca Inwestycyjny
 • Manager ds. ryzyka
 • Pracownik Działu Compliance

KOMPETENCJE PRACOWNIKA Z CISI

Zatrudniając kogoś z certyfikatem CISI sprawdź najpierw czego dotyczy dany certyfikat. Od specyfiki danego certyfikatu zależeć będzie jakich umiejętności możesz się po nim spodziewać! Pełny wykaz najważniejszych certyfikacji CISI znajdziesz poniżej.

ZAKRES WIEDZY

Najpopularniejsze certyfikacje CISI to:

Certyfikat: Investment Operations Certificate

 • Odbiorca: Pracownik działu administracyjno-operacyjnego w instytucji finansowej. Obecnie najpopularniejsza kwalifikacja CISI
 • Zakres tematyczny: wprowadzenie do rynków kapitałowych, podstawowe regulacje sektora finansowego, ryzyko operacyjne, AML, obsługa aktywów, compliance
 • Specyfika egzaminu: test jednokrotnego wyboru trwający trzy godziny

Certyfikat: Fundamentals of Financial Services

 • Odbiorca: Podstawowa certyfikacja przybliżająca funkcjonowanie rynku finansowego i kapitałowego kierowana dla początkujących
 • Zakres tematyczny: bankowość, instrumenty dłużne, instrumenty udziałowe
 • Specyfika egzaminu: test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań trwający jedną godzinę.

Certyfikat: International Introduction to Securities & Investment

 • Odbiorca: Początkujące stanowiska w finansach. Egzamin skupia się na definicjach i teoretycznych podstawach inwestowania
 • Zakres tematyczny: obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne, derywaty, podstawowe regulacje rynkowe
 • Specyfika egzaminu: test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań trwający jedną godzinę.

Certyfikat: International Certificate in Wealth Management

 • Odbiorca: Pracownik private banking, którego celem jest zwiększenie wiedzy z zakresu doradztwa ds. inwestycji
 • Zakres tematyczny: aktywa powiernicze, fundusze inwestycyjne, tworzenie polityki inwestycyjnej, planowanie finansowe
 • Specyfika egzaminu: test jednokrotnego wyboru trwający dwie godziny.

Certyfikat: Certificate in Investments

 • Odbiorca: Pracownik z doświadczeniem w rynku derywatów.
 • Zakres tematyczny: opcje, kontrakty terminowe, swapy, regulacje instrumentów pochodnych
 • Specyfika egzaminu: egzamin podzielony jest na dwa główne obszary: prawny i merytoryczny oraz trwa dwie godziny.

Certyfikat: Risk in Financial Services

 • Odbiorca: Pracownik działów zarządzania ryzykiem lub compliance
 • Zakres tematyczny: zarządzanie ryzykiem, ryzyko operacyjne i kredytowe, ryzyko inwestycyjne, ład korporacyjny
 • Specyfika egzaminu: test jednokrotnego wyboru trwający dwie godziny (100 pytań)

CZAS I CENA

Każdy z egzaminów ma inny koszt. Te wahają się od 90 do nawet 240 funtów. Tak naprawdę do kosztu samego egzaminu dochodzą również materiały egzaminacyjne, które średnio kosztują dodatkowe 75 funtów. Każdy z poszczególnych certyfikatów CISI można zdobyć niezależnie od pozostałych. Każdy z egzaminów ma przypisany dany poziom trudności. Dzielą się ona na egzaminy: juniorskie, seniorskie i managerskie. Aby móc przystąpić do organizacji samej w sobie należy zaliczyć wybrane egzaminu juniorskie i dodatkowo wnieść opłatę rzędu 175 funtów.

Każdy z egzaminów CISI ma inną konstrukcję, czas trwania, próg zdawalności oraz czas jaki według organizacji należy poświęcić na przygotowania do niego. Można się jednak spodziewać, że próg zdawalności każdego z egzaminów oscyluje od 50% do 70% pytań. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *