Wszystko co musisz wiedzieć o… Certyfikacie CFA

Licencja CFA (Chartered Financial Analyst) jest jedną z najbardziej cenionych, międzynarodowych certyfikacji z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Jest przyznawana przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute, który sam swój certyfikat określa jako:

Międzynarodowy standard, który świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych.

W Polsce egzaminy odbywają się w Warszawie, a sam egzamin składa się z trzech etapów. W ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Pierwszy etap egzaminu odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu oraz grudniu; pozostałe dwa etapy odbywają się raz do roku – w czerwcu.

Sam certyfikat CFA na świecie posiada obecnie około 150 tysięcy osób. W Polsce ich liczba wynosi około 600 osób.

CHARAKTERYSTYKA LICENCJI

Dla kogo dedykowana jest licencja?

Dzięki szeroko rozbudowanemu zakresowi wymaganej wiedzy oraz uniwersalności zagadnień, tytuł CFA może okazać się przydatny na każdym stanowisku związanym z rynkiem finansowym. Wiedza oraz umiejętności zdobyte, podczas nauki do kolejnych poziomów, świetnie podniosą kwalifikacje analityków, zarządzających, konsultantów czy księgowych, zapewniając im nie tylko zupełnie nowy wachlarz ofert pracy, ale także będą przepustką do międzynarodowej kariery.

Tytuł CFA jest szeroko rozpoznawany na całym świecie, a zwłaszcza w krajach anglosaskich: USA oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce certyfikat CFA posiada obecnie około 600 osób.

Problemem dla wielu może okazać się czas do poświęcenia na zdobycie tego certyfikatu. CFA nie oferuje żadnych zwolnień egzaminacyjnych, co oznacza, że zdanie wszystkich egzaminów w najlepszym wypadku zabierze kandydatowi niemal 2 lata (podejście do 1 etapu w grudniu, a następnie do kolejnych w kolejnych czerwcach). Takie tempo będzie jednak wymagało naprawdę dużych poświęceń i może okazać się niemożliwe w przypadku codziennej pracy. Szerzej opisywaliśmy to również w osobnym wpisie: Licencja CIIA czy CFA, który certyfikat warto zdobyć?

Perspektywy rozwoju

Po zdobyciu certyfikacji perspektywy rozwoju na rynku kapitałowym są w zasadzie nieograniczone. Patrząc jednak na zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu z sukcesem polecalibyśmy go najbardziej tym, którzy planują pracować na rynkach w USA oraz UK. Oczywiście w Polsce certyfikat również będzie niezwykle przydatny na niektórych stanowiskach.

Stanowiska związane z licencją:

 • Zarządzający Portfelami Inwestycyjnymi
 • Analityk Inwestycyjny
 • Konsultant
 • Zarządzający Ryzykiem
 • Doradca Finansowy
 • Analityk Finansowy
 • Dyrektor Finansowy

Warto zaznaczyć, że CFA jest jednym z dwóch certyfikatów obok CIIA, który pozwala na zdobycie licencji Doradcy Inwestycyjnego i Maklera Papierów Wartościowych w przyspieszonym trybie. Posiadając tytuł CFA można przystąpić do tzw. „Sprawdzianu Umiejętności”, po którego zdaniu można uzyskać od razu licencję Doradcy lub Maklera.

KOMPETENCJE PRACOWNIKA Z CFA

Zatrudniając kogoś z licencją CFA możesz spodziewać się, że będzie:

 • Posiadał wysokiej jakości wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami.
 • Kładł duży nacisk na przestrzeganie norm etycznych.
 • Znał mechanizmy rynkowe oraz instrumenty finansowe.
 • Potrafił kompleksowo wyceniać aktywa spółek i różne branże.
 • Posiadał teoretyczne oraz praktyczne zdolności efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

ZAKRES WIEDZY

Aby uzyskać tytuł CFA należy pomyślnie zdać 3 kolejne egzaminy, różniące się zarówno zakresem tematycznym jak i formą egzaminacyjną. Należy pamiętać, że wszystkie egzaminy, bez względu na kraj w którym się odbywają, przeprowadzane są w języku angielskim. A tak prezentują się zakresy wiedzy kolejnych etapów:

Poziom I (Wiedza i Zrozumienie):

Test jednokrotnego wyboru (120 niepowiązanych ze sobą pytań) bez punktów ujemnych.

 • Temat: Narzędzia Inwestycyjne
 • Podstawowe koncepcje dotyczące rynków i instrumentów finansowych
 • Narzędzia i koncepcje stosowane w wycenie inwestycji i zarządzaniu portfelem
 • Kodeks Etyczny i Standardy Profesjonalnego Postępowania CFA Institute.

Poziom II (Aplikacja i Analiza):

Test jednokrotnego wyboru (20 setów po 6 pytań. Pytania są ze sobą powiązane w obrębie jednego setu) bez punktów ujemnych.

 • Temat: Wycena Aktywów
 • Analiza branż i spółek
 • Zastosowanie zasad etycznych w praktycznych sytuacjach.

Poziom III (Synteza i Ocena):

Test jednokrotnego wyboru (10 setów po 6 pytań. Analogicznie jak przy module II) oraz studium przypadku jako esej do napisania.

 • Temat: Zarządzanie Portfelem
 • Umiejętność zastosowania zasad etycznych w praktycznych sytuacjach
 • Standardy prezentacji wyników zarządzania aktywami oraz metody pomiaru wyników inwestycyjnych

CZAS I CENA

Jak już wcześniej wspomnieliśmy egzamin składa się z trzech etapów. W ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu, co w praktyce oznacza, że tytuł CFA otrzymamy najwcześniej po 2 latach, od podejścia do pierwszego egzaminu. W praktyce jednak należy zakładać, że zajmie to minimum 3 lata. Pierwszy poziom egzaminu odbywa się dwa razy do roku: w czerwcu i grudniu; pozostałe dwa poziomy odbywają się raz do roku – w czerwcu. Każdy z poziomów składa się z dwóch, trzygodzinnych egzaminów, które są pisane tego samego dnia. Pierwszy w godzinach 9-12, a kolejny 14-17.

Aby podejść do egzaminu CFA należy uiścić następujące opłaty:

 1. Opłata rejestracyjna – kwota wpłacana jednorazowo w momencie przystąpienia do programu CFA. Wynosi ona 450 USD.
 2. Egzaminacyjna opłata rejestracyjna – kwota płacona każdorazowo za pojedynczy egzamin. Wysokość opłaty zależy od terminu rejestracji – im wcześniej, tym kwota jest niższa. Najniższa stawka to 650 USD, najwyższa z kolei to 950 USD.

DODATKOWE WYMAGANIA

Aby móc przystąpić do pierwszego poziomu egzaminu należy:

 • posiadać licencjat (studia I stopnia bądź odpowiednik tych studiów) albo być na ostatnim roku studiów licencjackich;

Aby móc posługiwać się tytułem CFA należy:

 • dostarczać każdego roku oświadczenie dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej zawartych w dokumencie CFA Institute: Code of Ethics and Standards of Professional Conduct;
 • zdać wszystkie trzy egzaminy;
 • mieć co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/finansowej;
 • uzyskać 2–3 listy rekomendacyjne od osób, które już posługują się tytułem;
 • przystąpić jako członek zwyczajny do CFA Institute i lokalnego oddziału organizacji (opcjonalne) i opłacać składki wynoszące 350 USD rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *