Wszystko co musisz wiedzieć o… Certyfikacie CFA

Licencja CFA (Chartered Financial Analyst) jest jedną z najbardziej cenionych, międzynarodowych certyfikacji z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Przyznaje ją amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute, który samo określa swój certyfikat jako:

Międzynarodowy standard, który świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych.

Egzamin jest przeprowadzany w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce odbywa się w Warszawie. Cała certyfikacja składa się z trzech etapów.

Certyfikat CFA na świecie posiada ponad 150 tysięcy osób. W Polsce ich liczba wynosi około 600 osób, a w procesie egzaminacyjnym jest około dwa tysiące kandydatów.

Charakterystyka licencji CFA

Dla kogo dedykowany jest certyfikat?

Szeroko rozbudowany zakres wymaganej wiedzy oraz uniwersalności zagadnień sprawia, że tytuł CFA może okazać się przydatny na każdym stanowisku związanym z rynkiem finansowym.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte, podczas nauki do kolejnych poziomów certyfikacji świetnie podnoszą kwalifikacje analityków, zarządzających, konsultantów, a nawet księgowych. Zapewniają dostęp zarówno do całkiem nowego wachlarza ofert pracy oraz są przepustką do międzynarodowej kariery.

Tytuł CFA jest szeroko rozpoznawany na całym świecie. Zwłaszcza w krajach anglosaskich: USA oraz Wielkiej Brytanii. Jeśli więc to właśnie tam planujesz rozwijać karierę międzynarodową, to CFA będzie świetnym wyborem.

Oczywiście CFA w Europie również będzie wartościowym dodatkiem do CV. Jednak w tym wypadku możesz zainteresować się również szwajcarskim certyfikatem CIIA.

Problemem dla wielu kandydatów może niestety okazać się czas niezbędny do poświęcenia na zdobycie tytułu CFA. Organizacja CFA nie oferuje żadnych zwolnień egzaminacyjnych, co oznacza, że zdanie wszystkich egzaminów w najlepszym wypadku zabierze kandydatowi niemal 2 lata! To absolutne minimum przy założeniu, że zdaje on wszystkie etapy za pierwszym razem. 

W ciągu roku kandydat może bowiem przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Jeśli podejdziemy do pierwszego etapu w grudniu, a następnie do kolejnych w każdym kolejnym roku, to i tak potrzebujemy minimum dwóch kalendarzowych lat do uzyskania tytułu.

Takie tempo i tak będzie jednak wymagało naprawdę dużych poświęceń i wyrzeczeń. Dla wielu osób okaże się niemożliwe do realizacji w przypadku codziennej pracy zawodowej i życia rodzinnego. Tutaj przewagę zyskuje wspomniany wcześniej certyfikat CIIA. Szerzej różnice pomiędzy jednym a drugim opisywaliśmy już w osobnym wpisie: Licencja CIIA czy CFA, który certyfikat warto zdobyć?

Jaka kariera czeka posiadacza tytułu CFA?

Po zdobyciu tytułu CFA perspektywy rozwoju na rynku kapitałowym i finansowym są w zasadzie nieograniczone. Niemniej jednak, patrząc na zakres wiedzy niezbędnej do zdania samego egzaminu z sukcesem, to najbardziej polecilibyśmy go osobom, które planują pracować na rynkach w USA oraz UK. Najwięcej korzyści osiągną również ci, którzy karierę związać chcą z takimi stanowiskami, jak:

 • Zarządzający Portfelem Inwestycyjnym
 • Analityk Inwestycyjny
 • Konsultant
 • Zarządzający Ryzykiem
 • Doradca Finansowy
 • Analityk Finansowy
 • Dyrektor Finansowy

Warto w tym momencie zaznaczyć, że CFA jest jednym z dwóch certyfikatów obok CIIA, który pozwala na zdobycie licencji Doradcy Inwestycyjnego oraz licencji Maklera Papierów Wartościowych w przyspieszonym trybie.

Posiadając tytuł CFA można przystąpić do tzw. „Sprawdzianu Umiejętności”, po którego zaliczeniu kandydat od razu uzyskuje pełnoprawną licencję Doradcy Inwestycyjnego lub Maklera bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Kompetencje pracownika z tytułem CFA

Zatrudniając kogoś z licencją CFA możesz spodziewać się, że będzie:

 • Posiadał wysokiej jakości wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami.
 • Kładł duży nacisk na przestrzeganie norm etycznych.
 • Znał mechanizmy rynkowe oraz instrumenty finansowe.
 • Potrafił kompleksowo wyceniać aktywa spółek i różne branże.
 • Posiadał teoretyczne oraz praktyczne zdolności efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Przebieg i zakres egzaminu CFA

Do uzyskania tytułu CFA należy pomyślnie zdać trzy egzaminy, które różnią się zarówno zakresem tematycznym oraz formą realizacji i konstrukcji pytań.

Należy pamiętać jednak, że wszystkie egzaminy, bez względu na kraj w którym się odbywają, przeprowadzane są w języku angielskim. 

Od 2021 roku cały program egzaminacyjny CFA realizowany jest wyłącznie komputerowo. Nie obowiązują już kartki papieru. Egzaminy nie są jednak realizowane w formule online, a w specjalnie dedykowanych centrach komputerowych.

Etap I egzaminu CFA

Pierwszy etap egzaminu realizowany jest cztery razy w roku. Żeby do niego przystąpić należy posiadać licencjat (lub odpowiednik) albo być na ostatnim roku studiów I stopnia. Alternatywą jest posiadanie 4 lat doświadczenia zawodowego (nie musi być to branża finansowa / inwestycyjna). 

Pierwszy etap egzaminu CFA:

 • Składa się z dwóch sesji egzaminacyjnych. Każda z nich trwa po 135 minut. Łącznie daje to 4.5 godziny egzaminu.
 • Odbywa się cztery razy w roku (Luty, Maj, Sierpień, Listopad) w „oknach egzaminacyjnych”. Sam wybierasz dzień, który Ci odpowiada.
 • Jest testem jednokrotnego wyboru (A-B-C).
 • Każda sesja składa się z 90 pytań.

Zakres tematyczny pierwszego poziomu egzaminu CFA obejmuje:

 • kodeks Etyczny i Standardy Profesjonalnego Postępowania CFA Institute;
 • metody ilościowe;
 • ekonomię;
 • analizę sprawozdań finansowych;
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 • analizę instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych, inwestycji alternatywnych

Etap II egzaminu CFA

Drugi etap egzaminu realizowany jest trzy razy w roku. Żeby do niego przystąpić należy zdać etap I egzaminu oraz odczekać minimum 6 miesięcy.

Drugi etap egzaminu CFA:

 • Składa się z dwóch sesji egzaminacyjnych. Każda z nich trwa po 132 minuty. Łącznie daje to około 4.5 godziny egzaminu.
 • Odbywa się trzy razy w roku (Maj, Sierpień, Listopad) w „oknach egzaminacyjnych”. Sam wybierasz dzień, który Ci odpowiada.
 • Każda sesja składa się z 11 setów pytań.
 • Każdy set pytań składa się z historii z danymi oraz czterech pytań (A-B-C-D) do danej historii.

Zakres tematyczny drugiego poziomu egzaminu CFA obejmuje:

 • kodeks Etyczny i Standardy Profesjonalnego Postępowania CFA Institute;
 • metody ilościowe;
 • ekonomię;
 • analizę sprawozdań finansowych;
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 • analizę instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych, inwestycji alternatywnych

Etap III egzaminu CFA

Trzeci etap egzaminu realizowany jest dwa razy w roku. Żeby do niego przystąpić należy zdać etap II egzaminu oraz odczekać minimum 6 miesięcy.

Trzeci etap egzaminu CFA:

 • Składa się z dwóch sesji egzaminacyjnych. Każda z nich trwa po 132 minuty. Łącznie daje to około 4.5 godziny egzaminu.
 • Odbywa się dwa razy w roku (Luty, Sierpień) w „oknach egzaminacyjnych”. Sam wybierasz dzień, który Ci odpowiada.
 • Każda sesja składa się:
  • 5 do 6 setów egzaminacyjnych z 4 pytaniami A-B-C-D (jak na poziomie drugim egzaminu);
  • 5 do 6 pytań otwartych, które wymagają pisemnej odpowiedzi kandydata;
 • Łącznie w ciągu dwóch sesji kandydat ma do rozwiązania 11 setów egzaminacyjnych oraz 11 pytań otwartych.

Zakres tematyczny trzeciego poziomu egzaminu CFA obejmuje:

 • kodeks Etyczny i Standardy Profesjonalnego Postępowania CFA Institute;
 • ekonomię;
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 • analizę instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych, inwestycji alternatywnych

Opłaty egzaminacyjne

Jak już wcześniej wspomnieliśmy egzamin składa się z trzech etapów

Aby podejść do certyfikacji CFA należy uiścić następujące opłaty:

 1. Opłata rejestracyjna – kwota wpłacana jednorazowo w momencie przystąpienia do programu CFA. Wynosi ona 350 USD.
 2. Egzaminacyjna opłata rejestracyjna – kwota płacona każdorazowo za pojedynczy egzamin. Wysokość opłaty zależy od terminu rejestracji – im wcześniej, tym kwota jest niższa. Najniższa stawka to 940 USD, najwyższa z kolei to 1250 USD.

Dodatkowe wymagania oraz informacje

Po zdaniu wszystkich trzech etapów egzaminu kandydat nie może jeszcze posługiwać się tytułem CFA.

Aby móc posługiwać się tytułem CFA należy:

 • dostarczać każdego roku oświadczenie dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej zawartych w dokumencie CFA Institute: Code of Ethics and Standards of Professional Conduct;
 • zdać wszystkie trzy egzaminy;
 • mieć co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/finansowej;
 • uzyskać 2–3 listy rekomendacyjne od osób, które już posługują się tytułem;
 • przystąpić jako członek zwyczajny do CFA Institute i lokalnego oddziału organizacji (opcjonalne) i opłacać składki wynoszące 299 USD rocznie.

Porada ZMID

Certyfikat CFA może być na starcie przytłaczający. Do tego jego realizacja jest stosunkowo długa i kosztowna. Jednocześnie nie daje on w Polsce bezpośrednio żadnych uprawnień.

Jeśli chcesz rozwijać się na rynku finansowym, spróbuj w pierwszej kolejności uzyskać licencję Maklera Papierów Wartościowych. Jej zdobycie jest o wiele szybsze i tańsze, a sama licencja na polskim rynku daje automatycznie konkretne uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *