Wszystko co musisz wiedzieć o… Certyfikacie CIIA

Licencja CIIA (Certified International Investment Analyst) jest międzynarodową certyfikacją potwierdzającą profesjonalne kwalifikacje finansowe i zaawansowane zdolności analityczne jej posiadacza. Jest uzyskiwana, przede wszystkim przez indywidualnych pracowników rynku kapitałowego oraz tych działających na rynku inwestycyjnym.

Licencja nadawana jest przez szwajcarskie stowarzyszenie ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), które jest globalnym podmiotem zrzeszającym krajowe stowarzyszenia profesjonalistów finansowych, czyli między innymi Związek Maklerów i Doradców. Dzięki przynależności ZMID do ACIIA, kandydaci mogą przystępować do egzaminów w Polsce oraz udzielać odpowiedzi na pytania egzaminacyjne w języku ojczystym.

Obecnie w organizacji ACIIA zrzeszone są 24 stowarzyszenia krajowe z całego świata, a sam certyfikat CIIA posiada na świecie prawie 10 tysięcy specjalistów.

CHARAKTERYSTYKA LICENCJI

Dla kogo dedykowana jest licencja?

Jak wspomina samo ACIIA, certyfikacja jest skierowana do indywidualnych pracowników rynku kapitałowego oraz  rynku inwestycyjnego, którzy poszukują kompleksowego potwierdzenia swoich analitycznych kompetencji. W naszej opinii licencja szczególnie dobrze sprawdzi się w dwóch przypadkach.

Po pierwsze: dla każdego, kto już posiada jedną z akredytowanych licencji oraz chce rozszerzyć swoje kwalifikacje o międzynarodowy certyfikat. W tym przypadku uzyskanie tytułu CIIA może zająć zaledwie pół roku i jeden egzamin, a znacząco przełoży się na wzrost kwalifikacji zawodowych oraz rozpoznawalność na międzynarodowym rynku pracy. Więcej piszemy o tym w sekcji “Pominięcie egzaminów”.

Po drugie: w przypadku osób, którym zależy na zdobyciu kompleksowego potwierdzenia swoich umiejętności, jednak są ograniczone czasowo i/lub finansowo, przez co muszą zdecydować się na jedną certyfikację. CIIA będzie w tym przypadku jednym z najlepszych wyborów, ponieważ uprawnia do działania zarówno na rynku macierzystym oraz międzynarodowym. Ponadto w przeciwieństwie do certyfikacji CFA, która również spełnia te założenia, jej zdobycie jest szybsze i tańsze, a sam egzamin o wiele bardziej przystępny, na co zwracaliśmy uwagę w osobnym wpisie: Licencja CIIA czy CFA, który certyfikat warto zdobyć?

Wzrost rozpoznawalność certyfikacji CIIA na polskim rynku jest ostatnio jednym z najbardziej dynamicznych spośród wszystkich certyfikacji finansowych. Najlepiej świadczy o tym liczba osób podchodzących do egzaminu. Jeszcze w 2018 w każdej turze egzaminacyjnej uczestniczyło średnio po 4-5 kandydatów. Tymczasem podczas najbliższej tury w marcu 2020 roku liczba kandydatów przekracza już 30 osób. Certyfikat w Polsce posiada obecnie około 50 osób, z których szereg zajmuje jedne z najwyższych stanowisk na rodzimym rynku finansowym. Ich przemyślenia odnośnie licencji CIIA opisywaliśmy w osobnym wpisie: Czy tytuł CIIA jest wart zachodu? Poznaj opinie jego posiadaczy!

Perspektywy rozwoju

Najważniejszą perspektywą rozwoju jaką zapewnia tytuł CIIA jest możliwość wyjścia na rynki zagraniczne. W Europie certyfikacja ta jest szeroko uznawana i rozpoznawalna na rynkach w Szwajcarii, Niemczech, Austrii oraz Hiszpanii. Powszechnie znana jest także na rynkach wschodnio-azjatyckich; w Japonii, Korei oraz Chinach, a także w Ameryce Łacińskiej. Z tego względu najbardziej na licencji skorzystają osoby działające w środowisku międzynarodowym lub przeprowadzające transakcje międzynarodowe.

Stanowiska związane z licencją:

 1. Zarządzający Portfelami I Funduszami Inwestycyjnymi
 2. Analityk Akcji
 3. Analityk Finansowy
 4. Analityk Biznesowy
 5. Doradca Inwestycyjny
 6. Doradca Finansowy

Warto zaznaczyć, że CIIA jest jednym z dwóch certyfikatów obok CFA, który pozwala na zdobycie licencji Doradcy Inwestycyjnego i Maklera Papierów Wartościowych w przyspieszonym trybie. Posiadając tytuł CIIA można przystąpić do tzw. „Sprawdzianu Umiejętności”, po którego zdaniu można uzyskać od razu licencję Doradcy lub Maklera.

KOMPETENCJE PRACOWNIKA Z CIIA

Zatrudniając osobę z licencją CIIA możesz spodziewać się, że będzie:

 • Posiadała ona teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu analizy finansowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
 • Będzie dobrze znać krajowe normy prawne oraz strukturę rynku i instrumentów finansowych.
 • Mieć bardzo rozwinięte zdolności analityczne.
 • Znać zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej.
 • Dobrze sporządzać kompleksowe analizy sprawozdań finansowych.
 • Właściwie sporządzać wyceny i analizy papierów wartościowych.

ZAKRES WIEDZY

Zapisując się na egzamin każdy kandydat uzyskuje dostęp do specjalnej platformy szkoleniowej online, która umożliwia skuteczną naukę. Egzamin CIIA składa się z trzech części: the Common Knowledge (Foundation Level + Final Level) oraz National/Regional Knowledge. Zagadnienia opracowywane są, w zależności od poziomu, przez międzynarodowych oraz lokalnych ekspertów współpracujących z ACIIA.

Foundation Level / Etap podstawowy

Typy zadań: zadania wielokrotnego wyboru, obliczenia, krótkie eseje.

Moduł I zagadnienia:

 • Wycena i analiza akcji
 • Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań
 • Finanse przedsiębiorstw

Moduł II zagadnienia:

 • Wycena i analiza papierów wartościowych o stałym dochodzie
 • Ekonomia

Moduł III zagadnienia:

 • Zarządzanie portfelem
 • Wycena i analiza instrumentów pochodnych

Etap ten można pominąć posiadając inne licencje finansowe.
Wykaz akredytowanych licencji znajdziesz poniżej.

National Level / Etap krajowy

Egzamin układany jest przez lokalne stowarzyszenie należące do ACIIA i ma na celu sprawdzenie znajomości rynku macierzystego.

 • Regulacje prawne
 • Etyka
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Struktury i instrumenty rynkowe

Etap ten można pominąć posiadając inne licencje finansowe.
Wykaz akredytowanych licencji znajdziesz poniżej.

Final Level / Etap Finałowy

Typy zadań: studia przypadków i pogłębione analizy na zadany temat. Każde pytanie jest pytaniem otwartym.

Moduł I zagadnienia:

 • Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
 • Wycena i analiza akcji
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomia

Moduł II zagadnienia:

 • Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
 • Wycena i analiza instrumentów pochodnych
 • Zarządzanie portfelem

POMINIĘCIE EGZAMINÓW

ZMID udało się uzyskać akredytację polskich egzaminów narodowych oraz tytułów naukowych, dzięki czemu osoby posiadające licencję Doradcy Inwestycyjnego, licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Maklera Giełd Towarowych lub tytuł naukowy doktora (lub wyższy) lub jeden z certyfikatów EFPA mogą od razu przystąpić do międzynarodowej części CIIA- Final Level. Dla wszystkich pozostałych uruchomiono specjalny “I etap” przygotowań, którym jest Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CAI). Zdobycie tytułu CAI również upoważnia do przystąpienia od razu do etapu finałowego egzaminu CIIA.

CZAS I CENA

Certyfikowany Analityk Inwestycyjny zwalniający z etapu I oraz II: jeden Moduł, łącznie 2 godziny.

Final Level: Dwa Moduły, łącznie 6 godzin (po 3 godziny na moduł), w godzinach 9-12 oraz 14-17

Ceny egzaminu ustalane są przez organizację globalną. Koszt uzyskania licencji CIIA w Polsce zawiera się przedziale od 2.460 CHF (brutto) do 3.690 CHF (brutto). Cena jest zależna od momentu zgłoszenia – wcześniejsza rejestracja oznacza niższą cenę.
Opłata jest jednorazowa i pokrywa koszty przystąpienia do egzaminu i pierwsze podejście do obu modułów. Ewentualny koszt poprawki to 615 CHF (brutto) za każdy moduł egzaminu.

Egzamin Finałowy można pisać modułami
, tzn. kandydat ma możliwość podejść do modułu 1 np. w sesji marzec 2020, a do modułu 2 w sesji wrzesień 2020.

Każdy Kandydat ma prawo jednorazowo bezpłatnie przesunąć swoje podejście do egzaminu na kolejny termin. Każde kolejne przesunięcie to koszt 246 CHF (brutto).

DODATKOWE WYMAGANIA

Aby uzyskać licencję CIIA oraz posługiwać się tytułem CIIA należy:

 • zdać trzy, kolejne egzaminy certyfikacyjne (istnieje możliwość pominięcia dwóch z nich)
 • posiadać trzy lata doświadczenia zawodowego na rynku kapitałowym
 •  posiadać aktywne członkostwo w jednej z organizacji zrzeszonych w ACIIA (np. w ZMID)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *