Egzamin EFFAS ESG Essentials® 2.1

Home Courses

Egzamin EFFAS ESG Essentials® 2.1

Zyskaj Certyfikat EFFAS ESG Essentials®!

ESG, czyli Environment, Social and Corporate Governance oznacza środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. To trzy podstawowe filary filozofii zrównoważonego podejścia. Aspekt myślenia kategoriami ESG to ważny filar inwestowania oraz jeden ze współczesnych megatrendów świata finansów.

Inwestowanie i prowadzenie biznesu według kryteriów ESG to strategia, która coraz częściej staje się fundamentem licznych przedsiębiorstw.

Idee zrównoważonego rozwoju intensywnie promują również organy regulacyjne w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z wielu badań, czynniki ESG mają również coraz większe znaczenie dla sukcesu i długoterminowej rentowności przedsiębiorstw. Włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do podstawowej strategii biznesowej i inwestycyjnej jest dziś więc koniecznością.

Międzynarodowy certyfikat EFFAS ESG Essentials pozwala zdobyć i potwierdzić podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie ESG - jednego z głównych współczesnych megatrendów finansów.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/2088 (SFDR) od 10 marca 2021 r. uczestnicy rynków finansowych i doradcy finansowi muszą składać sprawozdania dotyczące integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz analizy niekorzystnych zdarzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju w swoich procesach, a także informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju dotyczące produktów finansowych. Aby zapewnić odpowiednie doradztwo i przejrzystość w tych sprawach, niezbędne jest, aby uczestnicy rynków finansowych, doradcy i dostawcy informacji, posiadali podstawową wiedzę na temat ESG. Do tego właśnie między innymi służy program EFFAS ESG Essentials.

Poznaj program ESG Essentials

Program ESG Essentials został zaprojektowany przez EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) - europejską federację stowarzyszeń analityków finansowych. Na ułożenie programu wpływ mieli eksperci z różnych krajów. Dzięki temu poruszane zagadnienia są jak najbardziej uniwersalne dla całego świata finansów.

Program ESG Essentials zapewnia niezbędne do zrozumienia podstawy świata ESG w inwestowaniu i finansach. Uzbraja on kandydata w wiedzę potrzebną do poruszania się w stale zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym.

EFFAS jako organizacja ma długą historię w opracowywaniu standardów sprawozdawczości pozafinansowej. Odgrywa on w Europie kluczową rolę jako pośrednik pomiędzy profesjonalistami inwestycyjnymi, a korporacjami.

Program ESG Essentials składa się z pięciu modułów:

 1. Sustainability, an overview
  Przybliży Ci on rozwój standardów ESG oraz ich wpływ na przedsiębiorstwa i inwestorów.
 2. Regulatory context in Europe, implications for investment advisors
  Omawia, jaki jest główny wpływ regulacji ESG na przedsiębiorstwa oraz codzienną pracę finansistów, a także kadry zarządzającej.
 3. Voluntary principles and standards of reference in sustainable finance
  Skupia się na przedstawieniu różnych ról w kontekście całego systemu raportowania ESG, a także omawia główne zasady ESG skupiając się głównie na obszarze finansowym.
 4. Investment instruments and sustainable financing
  Prezentuje różne produkty i usługi ze świata finansowego oraz inwestycyjnego. Opiera się on na rzeczywistych przykładach, dzięki czemu kandydat zrozumie, jak najlepiej wyjaśnić je klientowi, a następnie udzielać mu uzupełniających informacji.
 5. Sustainable investment strategies for portfolio construction
  Umożliwia głębsze poznanie i zrozumienie zagadnień ESG w kontekście finansowym. Dzięki praktycznym przykładom i narzędziom ułatwia kandydatom późniejszą komunikację dotyczącą ESG oraz jego wpływu na finanse klienta.

Na koniec programu szkoleniowego, każdy Kandydat będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • Współczesnych trendów ESG w finansach oraz ich istotności dla przedsiębiorstw
 • Czym są finanse w zakresie ESG oraz jak zmieniały się one w czasie
 • Pełny kontekst regulacyjny dotyczący ESG, w szczególności Regulację EU 2019/2088 (SFDR)
 • Głównych organizacji i instytucji działających w tym obszarze
 • Jak elementy ESG są integrowane w różnych klasach aktywów oraz jakie są instrumenty finansowe odpowiadające ESG
 • Jak rozpoznać produkty ESG, ich charakterystykę oraz jak wyjaśnić innym inwestycję tego typu
 • Strategie inwestycyjne wykorzystujące kryteria ESG
 • Jak dane ESG powinny zostać włączone w proces inwestycyjny i wykorzystane w jego zakresie

Biorąc pod uwagę zakres materiału, który kandydat przyswaja w ramach programu, można określić szereg zawodów, w których rozwoju kariery ESG Essentials daje największe możliwości. Należą do nich:

 • Doradcy inwestycyjni i zarządzający portfelami
 • Doradcy finansowi i bankowi
 • Prawnicy
 • Audytorzy
 • Konsultanci
 • Specjaliści z zakresu relacji inwestorskich
 • Specjaliście ds. komunikacji korporacyjnej
 • Specjaliści ds. raportowania zarządczego i finansowego

Przystępując do programu, każdy kandydat otrzymuje dostęp do zaawansowanej platformy e-learningowej z dostępem do materiałów szkoleniowych.

Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne są na platformie w języku angielskim, a zalecany poziom języka angielskiego do sprawnego przyswajania materiału określony jest jako B2.

Po ukończeniu całego programu szkoleniowego oraz zdaniu egzaminu końcowego, kandydat otrzymuje Dyplom ESG Essentials nadany przez EFFAS.

Omówienie ogólnego zakresu szkolenia i egzaminu możesz zobaczyć na krótkiej prezentacji:

Jak wygląda egzamin ESG Essentials?

Egzamin kończący program ESG Essentials przeprowadzany jest raz na kwartał. Ostatni możliwy dzień zapisu na daną sesję egzaminacyjną przypada na miesiąc przed egzaminem.

Egzamin w całości realizowany jest za pośrednictwem platformy online.

Egzamin ESG Essentials:

 • trwa łącznie 90 minut (1.5 godziny)
 • składa się z składa się 30 z pytań wielokrotnego wyboru (max. 4 warianty odpowiedzi) z jedną poprawną odpowiedzią
 • przy każdym pytaniu jest podana liczba punktów za poprawną odpowiedź
 • za błędne odpowiedzi są punkty ujemne, a brak odpowiedzi to brak punktów
 • wyniki są publikowane tydzień po egzaminie

Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie powyżej 50% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

Pełna instrukcja korzystania z platformy egzaminacyjnej dostępna jest bezpośrednio na stronie EFFAS pod tym linkiem.

Koszt przystąpienia do programu ESG Essentials

Przystępując do programu EFFAS ESG Essentials otrzymuje się:

 • cztery miesiące dostępu do platformy szkoleniowej z materiałami
 • możliwości jednorazowego podejścia do egzaminu

Koszt przystąpienia do programu w tej formie wynosi 510 euro netto (+krajowy VAT 23%).  Szkolenie oraz egzamin kupujesz od EFFAS. 

Istnieje możliwość przystąpienia programy BEZ końcowego egzaminu. Otrzymuje się wówczas jedynie cztery miesiące dostępu do platformy szkoleniowej z materiałami. Koszt przystąpienia do programu w tej wersji wynosi 380 euro netto.

Czy możliwa jest poprawka Egzaminu ESG Essentials?

Tak, egzamin można poprawić. Poprawka egzaminu wiąże się z kosztem 130 euro netto. Jeśli kandydat chce również przedłużyć dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami na 4 miesiące, to koszt wynosi 190 euro netto.

Czy są rabaty na Egzamin ESG Essentials?

Tak - na każdą edycję szkolenia i egzaminu ESG jest ograniczona pula kodów rabatowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o aktualnych rabatach na szkolenie skontaktuj się z nami telefonicznie wybierając słuchawkę w prawym dolnym rogu tej strony.

Rola ZMID w szkoleniu i egzaminie ESG Essentials

Dla programu EFFAS ESG Essentials ZMID pełni rolę wspierającą rejestrację kandydatów. Proces formalnej rejestracji do programu oraz płatności przebiega wyłącznie na stronie Akademii EFFAS.

Również cała platforma szkoleniowa i egzaminacyjna dostępna jest za pośrednictwem Akademii EFFAS.

Jako ZMID jesteśmy w stanie udzielić Ci wszystkich niezbędnych i ważnych informacji dotyczących Programu ESG Essentials oraz jego przydatności dla Ciebie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za platformę szkoleniowa ani za organizację egzaminu.

Jak przystąpić do programu?

Żeby przystąpić do programu EFFAS ESG Essentials, należy przejść na stronę rejestracji programu do Akademii EFFAS, a następnie wybrać datę interesującego nas egzaminu.

Po dodaniu egzaminu "do koszyka" należy przejść "do kasy", gdzie zostaniemy poproszeni o wypełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych.

Żeby uzyskać pomoc i obsługę ZMID na dalszych etapach, rejestrujący się powinien wybrać również:

 • "Poland" w polu "Student Nationality"
 • "ZMID" w polu "Affiliation"

W przypadku wyboru innych pól, kandydat nie zostanie przypisany do segmentu kandydatów ZMID i nie będziemy mieli możliwości zapewniać Ci bieżących informacji oraz pomocy w komunikacji z EFFAS.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy są rabaty na szkolenie?

Tak – na każdą edycję szkolenia i egzaminu ESG jest ograniczona pula kodów rabatowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o aktualnych rabatach na szkolenie skontaktuj się z nami telefonicznie wybierając słuchawkę w prawym dolnym rogu tej strony.

Czy otrzymam materiały do nauki?

Tak, zapis do programu oznacza również dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne materiały do nauki do egzaminu końcowego.

W jakiej formie dostępne są materiały?

Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne na platformie mogą również zostać pobrane w formacie PDF.

Jak długo będę mieć dostęp do materiałów?

Od czasu, gdy otrzymasz dane do logowania, twój dostęp do platformy szkoleniowej ważny będzie przez 4 miesiące. W razie potrzeby możesz odpłatnie przedłużyć swój dostęp.

Czy Program realizowany jest wyłącznie online?

Tak, program EFFAS ESG Essentials realizowany jest w całości wyłącznie online. Również egzamin jest realizowany online.

Jak często realizowane są egzaminy?

Egzaminy EFFAS ESG Essentials realizowane są cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Jak przebiega monitoring egzaminu online?

Biorąc udział w egzaminie, musisz udostępnić swoją kamerę i mikrofon dla egzaminatora. Egzaminator jest ponadto wspomagany przez sztuczną inteligencję, która monitoruje, czy egzaminowany nie odbiega wzrokiem od egzaminu. Nagrywane i monitorowany jest ekran monitora egzaminowanego. Po zakończeniu egzaminu oprogramowanie do egzaminu można usunąć z komputera.

Ile razy mogę podejść do egzaminu?

Zapisując się do programu, możesz również od razu wykupić prawo uczestnictwa w sesji egzaminacyjnej. Jeśli nie uda Ci się zdać egzaminu za pierwszym razem, możesz zapisać się na poprawkę w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Uwaga, przy okazji kolejnych sesji egzaminacyjnych sylabus może ulec zmianie.

Co stanie się jeśli nie pojawię się na wybranym terminie egzaminu?

Niestety nie będziemy mogli zwrócić Ci opłaty za egzamin. Zostanie on uznany jako brak obecności na egzaminie (no-show), a jeśli będziesz chciał przystąpić do kolejnego, to będzie to traktowane jako poprawka egzaminu.

Jaka jest zdawalność egzaminu?

Obecnie około 70% kandydatów, którzy przystępują do egzaminu, uzyskuje finalne zaliczenie.

Ile czasu potrzebuję żeby przejść cały program?

Dostęp do platformy szkoleniowej zyskujesz na okres czterech miesięcy. Szacowany czas niezbędny do przejścia przez wszystkie moduły platformy szkoleniowej i przygotowanie się do egzaminu to około 20 godzin.

Zapisz się do programu!

Masz dodatkowe pytania? 

  Nasi trenerzy

  Prof. Dr. Alexander Bassen

  Academic Director of the CESGA® Programme

  Alexander Bassen is a full professor of capital markets and management at the University of Hamburg, Faculty of Business, Economics and Social Science (Germany). He teaches courses in finance and investment, ESG and capital markets and reporting Alex is a member of the German Council for Sustainable Development Advisory Body of the German Federal Government, […]

  A member of the SFAF board in charge of ESG topics since 2017. She participates in the Commission in charge of extra financial analysis She began her career as an equity fund manager at CCR Actions from 1997 to 2002. Then she participated in the creation of the “value investing” asset management company Metropole gestion […]

  Harmonogram najbliższego szkolenia

  • Sesja CZERWIEC 2024

  • 24 luty 2024

   Otwarcie rejestracji na Egzamin ESG Essentials - sesja czerwcowa

  • 24 maj 2024

   Deadline rejestracji na Egzamin ESG Essentials - sesja czerwcowa

  • 24 czerwca 2024

   Egzamin ESG Essentials Online

  • Sesja WRZESIEŃ 2024

  • 23 maja 2024

   Otwarcie rejestracji na Egzamin ESG Essentials - sesja wrześniowa

  • 23 sierpnia 2024

   Deadline rejestracji na Egzamin ESG Essentials - sesja wrześniowa

  • 23 września 2024

   Egzamin ESG Essentials Online

  • Sesja GRUDZIEŃ 2024

  • -termin zostanie podany wkrótce-

  • Sesja MARZEC 2025

  • -termin zostanie podany wkrótce-

  Kliknij i zapisz się po niższej cenie

  Cena do 23.08.2024: 510 EUR netto (egzamin we wrześniu'24)

  Cena OD 24.08.2024: 510 EUR netto (egzamin w grudniu'24)

  Poziom : Kurs uczy od podstaw do egzaminu

  Lokalizacja : Online

  Najbliższy start : 23-09-2024

  ⇓ Zobacz opinie o Certyfikacie ESG Essentials!  ⇓

  Naprawdę nie spodziewałem się, że szkolenie będzie tak inspirujące! Polecam każdemu, kto myśli o inwestowaniu z wykorzystaniem elementów ESG lub potrzebuje zwiększyć swoją wiedzę w tym zakresie do pracy.

  Jurek Tomasz Kurs EFFAS ESG Essentials edycja 2023

  Szkolenie było nie tylko interesujące, ale również praktyczne. Nauczyłam się, jak oceniać aspekty ESG i skutecznie wykorzystać te informacje w analizach 🙂

  Anna Strzelska Kurs EFFAS ESG Essentials edycja 2023

  Szkolenie przyniosło bardzo wartościową wiedzę na temat inwestowania zgodnie z ESG. Czuję się bardziej świadomy i gotowy na podejmowanie „zrównoważonych” decyzji.

  Michał Buralski Kurs EFFAS ESG Essentials edycja 2023

  <<< Zapisz się na ESG Essentials >>>

   

  Co się stanie po kliknięciu „Zapisz się”?

  Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę EFFAS Academy dla programu EFFAS ESG Essentials.
  Chcesz dowiedzieć się o aktualnych rabatach na szkolenie?
  Skontaktuj się z nami wybierając słuchawkę w prawym dolnym rogu tej strony.