Jak wygląda egzamin Doradcy Inwestycyjnego?

Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego uchodzi za jeden z najtrudniejszych do zdania egzaminów zawodowych. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu ponad 25 lat od jego przeprowadzania zdany został zaledwie przez niewiele ponad 600 osób. Egzamin składa się z trzech etapów, z których każdy wygląda inaczej od poprzedniego.

Etap pierwszy egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego to w całości test jednokrotnego wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi.  Na rozwiązanie tej części składającej się z 110 pytań uczestnik ma 5 godzin. Podobnie jak podczas egzaminu maklerskiego punktacja wygląda następująco:

  • prawidłowa odpowiedź warta jest dwa punkty
  • brak odpowiedzi oznacza zero punktów
  • odpowiedź zła to jeden punkt ujemny

Zdać można dopiero po uzyskaniu co najmniej 135 punktów. Oznacza to, że należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 68 pytań – zakładając oczywiście, że reszta będzie pozostawiona bez odpowiedzi! Ten etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się co najmniej raz w roku etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się co najmniej raz w roku. Od kilku lat organizowany jest jednak dwa razy w roku – najczęściej w marcu i październiku.

Etap drugi egzaminu na doradcę inwestycyjnego to egzamin pisemny, który składa się z zadań obejmujących zagadnienia takie jak:

  • finanse przedsiębiorstw
  • rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
  • analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych
  • zarządzanie portfelem

Na rozwiązanie tej części uczestnik również ma 5 godzin. Każde zadanie jest warte 100 punktów, a warunkiem niezbędnym do zdania jest uzyskanie co najmniej 51 punktów za każde zadanie! Ten etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się maksymalnie 8 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu. Uchodzi on za najtrudniejszy ze względu na dużą ilość materiału do opanowania, dlatego warto o nim myśleć ucząc się już do pierwszej części.

Etap trzeci egzaminu na doradcę inwestycyjnego to również egzamin pisemny. Tym razem jednak składa się on z dwóch zadań dotyczących etyki zawodowej oraz rekomendacji inwestycyjnych (w praktyce zadanie to obejmuje zazwyczaj zakres zadań z drugiego etapu). Na rozwiązanie tej części przeznaczone są 2 godziny. Podobnie jak w etapie drugim, każde zadanie warte jest 100 punktów, a warunkiem do zdania jest uzyskanie co najmniej 51 punktów za każde zadanie. Ten etap egzaminu jest przeprowadzany maksymalnie 3 miesiące od daty drugiego etapu.

Ważność poszczególnych etapów

To chyba największa trudność egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Każdy kto zaliczył drugi etap egzaminu, ma prawo trzykrotnie przystąpić do trzeciego etapu egzaminu. Podobnie, każdy kto zaliczył zaliczył pierwszy etap ma możliwość trzykrotnie podejść do etapu drugiego. Jeśli nie uda się wtedy zdać kolejnego etapu – wszystkie są zerowane i zaczynamy od początku. Co ważne, trzykrotne podejście ważne jest tylko dla trzech następujących po sobie etapów egzaminu. Nie podejście do któregoś z drugich etapów również liczone jest jako nieudana próba.

Czego spodziewać się podczas egzaminu na doradcę inwestycyjnego?

Po zapisie na egzamin otrzymuje się od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) list w którym informują o tym aby przyjść na miejsce około godziny przed otwarciem drzwi do sali egzaminacyjnej. Jeśli przyjdziesz na 10 minut przed ich otwarciem to absolutnie nic się nie zmieni. Nie zajmiesz lepszego miejsca wchodząc do sali pierwszy. Wszystko co powinno się zabrać ze sobą na egzamin wypisane będzie w tym samym liście.

Najważniejsze jednak żeby nie zapomnieć o dokumencie tożsamości, dowodzie wniesienia opłaty oraz kalkulatorze finansowym dozwolonym przez KNF. (takim jak na przykład ten obok, tj. Texas Instruments BA II Plus Professional). Nic dodatkowego nie będzie potrzebne. Na samym egzaminie otrzymuje się od organizatora pełen pakiet podarunków, będzie to zestaw „przekąsek”, w skład którego wchodzi: niegazowana woda 0.5l, sok w kartoniku, mały batonik/wafelek oraz kanapka lub rogal (wszystko można jeść/pić w trakcie egzaminu) oraz zestaw „techniczny”, w skład którego wchodzi ołówek, gumka i temperówka

Jak zapisać się na egzamin doradcy inwestycyjnego?

Co najmniej na 21 dni przed podejściem do I etapu należy wysłać do KNF wypełniony wniosek rejestrowy oraz dowód wniesienia opłaty. Za jedno podejście do każdego z etapów egzaminu należy zapłacić 500 zł. W przypadku I etapu płatności należy dokonać na 21 dni przed egzaminem. W przypadku II i III etapu płacimy na 7 dni przed.

Warto pamiętać, że można wnioskować o przesunięcie wpłaty na poczet kolejnego egzaminu (można to zrobić tylko raz) albo jej zwrot. Zwrot wniesionej opłaty na co najmniej 7 dni przed datą egzaminu odbywa się bez żadnych potrąceń. W przeciwnym wypadku połowa opłaty zostanie potrącona. Jeśli zawnioskujemy o zwrot w dniu egzaminu, albo po egzaminie nie otrzymamy nic. Zawsze decyduje data stempla pocztowego, bądź data złożenia wniosku do KNF.

Pytania i punktacja na egzaminie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.