Stanisław Kamiński Uczestnik Kursu Doradczego wrzesień 2018

Dużo zadań i wszystkie bardzo dobrze wytłumaczone.