Mateusz Kędzierski Uczestnik Kursu Maklerskiego listopad 2018

Omówienie najważniejszych zagadnień w spójny i zagregowany sposób. Poziom wiedzy trenera na bardzo wysokim poziomie.