Iga Dąbrowska Uczestniczka Kursu Maklerskiego listopad 2018

Wiele informacji o zadaniach na egzaminie i bardzo dużo praktyki na zajęciach.