Bartosz Zawadzki, Kurs Maklerski edycja maj 2021

Bardzo cenna była wskazówka odnośnie zarządzania czasem podczas egzaminu oraz ile „najlepiej” rozwiązać zadań. Wszystkie zadania wytłumaczone zostały w sposób wyczerpujący. (Matematyka Finansowa)