Adam Przystaś Uczestnik Kursu Doradczego kwiecień 2019

Dobrze wytłumaczone zagadnienia.