Podsumowanie działań ZMID w 2019 roku

Najbardziej intensywny rok

Przełom roku to czas podsumowań. My także chcielibyśmy żebyś wiedział nad czym pracowaliśmy, a mamy się czym pochwalić! ? Spoglądając wstecz na 2019 rok doszliśmy do wniosku, że był to zdecydowanie najbardziej intensywny okres w całej naszej historii. Jeszcze nigdy ZMID nie działał tak dynamicznie i na tak licznych polach rynku jak obecnie. Tym bardziej budujące są płynące do nas z wielu stron gratulacje! Poniżej krótkie podsumowanie tego, co udało nam się dla Ciebie zrealizować:

Członkostwo 365

Odświeżona na początku roku formuła członkostwa w ZMID to trwała zmiana na lepsze. Od tego momentu roczna składka członkowska ważna jest dokładnie 365 następujących po sobie dni, a nie do końca roku kalendarzowego, jak to miało miejsce wcześniej. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliło również na automatyzację powiadomień dla członków, dzięki czemu każdy może uzyskać aktualną informację o stanie swojego członkostwa. To ogromna zmiana na plus i jednocześnie zrównanie każdego niezależnie od tego w którym miesiącu roku zdecydował się przystąpić do organizacji. Więcej o tym systemie piszemy w osobnym wpisie.

IV Kongres Future & Finance

Pod koniec maja zorganizowaliśmy czwartą już edycję Kongresu Future & Finance. Jak zwykle poruszamy na nim najbardziej aktualne tematy z zakresu przyszłości rynku finansowego. Tym razem Kongres skupiał się na instytucji Nowego Agenta Emisji, możliwych sposobach wynagradzania dystrybutorów oraz nowych technologiach w służbie każdego inwestora. Ponad 200 uczestników na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych i rosnące z edycji na edycję zainteresowanie to dla nas świetny wyznacznik tego, że takie wydarzenie jest na polskim rynku niezbędne

Kapitalny Mundial 2019

W połowie czerwca odbyła się kolejna edycja największego wydarzenia sportowego na polskim rynku finansowym. W naszym turnieju piłkarskim wzięło udział 16 drużyn reprezentujących każdą część rynku. Setki przebiegniętych kilometrów i dziesiątki litrów wylanego potu wyłoniły w końcu zwycięzcę, którym została drużyna PZU. Zaraz za nią na podium znalazł się National Westminster Bank oraz NBP! Cieszy nas również, że Kapitalny Mundial zyskał już miano profesjonalnego turnieju, w którym zwycięzcom mogliśmy wręczyć osobiście podpisaną przez Kubę Błaszczykowskiego nagrodę!

Aktywna legislacja

Przygotowujemy propozycje legislacyjne, których celem jest rewizja obecnego sposobu egzaminowania Maklerów Papierów Wartościowych oraz Doradców Inwestycyjnych. To długoterminowy proces związany z pracami legislacyjnymi Ministerstwa Finansów, w którym będziemy odgrywać aktywną rolę. Po 30 latach widzimy dużą potrzebę aktualizacji podejścia do egzaminowania kandydatów na Maklerów i Doradców.

Ponadto aktywnie współpracujemy z Komisją Nadzoru Finansowego w ramach roboczych spotkań. Dzięki nim możemy przekazać sugestie i pomysły zgłaszane do nas przez Członków do nadzorcy, a także przedstawić podejmowane przez nas inicjatywy.

Aktywnie braliśmy również udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zgłosiliśmy propozycję, aby w ramach działań strategicznych dla rozwoju rynku przyjąć wprowadzenie możliwości pokrycia analitycznego oraz wydawania rekomendacji dla instrumentów finansowych, w szczególności akcji notowanych na GPW, przez indywidualne osoby będące jednocześnie licencjonowanymi Maklerami papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa, Doradcami Inwestycyjnymi, a także posiadaczami licencji CFA i CIIA.

Uczestniczyliśmy także w Konsultacjach dotyczących rozporządzenia MAR, gdzie w pełni poparliśmy stanowisko Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dzięki temu udało się wyeliminować najbardziej niedogodne dla emitentów wymogi w obszarze prowadzenia list insiderów i raportowania transakcji. Nowe rozwiązania będą lepsze nie tylko dla spółek, ale też dla wszystkich uczestników rynku, bo uszczelnią system dostępu do informacji poufnej i wyeliminują możliwość fałszywych raportów o transakcjach akcjami emitenta.

Rozwinięcie działalności rekruterskiej

Tylko w minionym roku nasz dział rekrutacji współpracował z ponad 20 instytucjami. Pomagaliśmy zarówno w rekrutacjach na niższe stanowiska juniorskie jak również na najwyższe stanowiska Członków Zarządu. Spośród realizowanych projektów wymienić można m.in.:

  • Polski Fundusz Rozwoju
  • Polską Agencję Prasową
  • Dom Maklerski TMS Brokers
  • Dom Maklerski Prosper Capital
  • Eques Investment TFI
  • Value Advisors
  • Marshal Lion Group
  • MGW CCG
  • HNWI Capital
  • Inner Value

Uruchomiliśmy także nową usługę specjalnego portalu ogłoszeń dla wszystkich firm którym również zależy na dostępie do naszej rozbudowanej bazy kilku tysięcy specjalistów, ale nie dysponują większymi budżetami. Więcej o tej ofercie można przeczytać tutaj.

Międzynarodowa współpraca

Nasza współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Certyfikowanych Analityków Inwestycyjnych (ACIIA) zaowocowała kolejnymi prestiżowymi licencjami CIIA uzyskanymi przez polskich specjalistów oraz rekordową liczbą niemal 40 zgłoszeń do najbliższej edycji egzaminu CIIA, która odbędzie się już w marcu 2020. Intensywnie pracujemy aby coraz więcej specjalistów zyskało międzynarodowe certyfikaty.

Ponadto uruchomiliśmy możliwość zdawania egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego (CAI) opartego o sylabus CIIA. Pozytywny wynik CAI to nie tylko kolejna wartościowa kwalifikacja, ale również szansa na przyspieszoną ścieżką uzyskania licencji CIIA! Każdy, kto zda egzamin CAI zostaje zwolniony z dwóch pierwszych egzaminów CIIA i może przystąpić od razu do egzaminu finalnego. Wierząc, że rozwój kompetencji uczestników rynku to również wielki rozwój dla samego rynku postanowiliśmy uruchomić specjalne bezpłatne szkolenie, dla wszystkich kandydatów na certyfikat CAI.

Więcej o certyfikacji CIIA można przeczytać tutaj.
Więcej o certyfikacji CAI można przeczytać tutaj.

Ponad 200 przeszkolonych osób

Udało nam się przeprowadzić rekordową liczbę 6 edycji kursu maklerskiego, w których udział wzięło ponad 150 uczestników! Dwie z nich były ponadto realizowane dla dużych instytucji finansowych takich jak Centralny Dom Maklerski oraz Santander Bank. Cieszy nas ponadto. że pośród wszystkich uczestników, którzy zdali wewnętrzny egzamin po kursie oraz zdecydowali się przystąpić do faktycznych egzaminów w KNF udało utrzymać się bardzo wysoką zdawalność!

Dodatkowo przeprowadziliśmy dwie edycje Kursu na Doradcę Inwestycyjnego, szkolenia na specjalny sprawdzian umiejętności dla osób posiadających tytuł CIIA lub CFA, a także specjalne szkolenie dla kandydatów na egzamin Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego. Łącznie udało nam się podnieść kompetencje i kwalifikacje ponad 200 osób!

Współpraca z portalem DNA Rynków

Z początkiem roku nawiązaliśmy współpracę z nowym portalem finansowym DNA Rynków specjalizującym się w dostarczaniu najważniejszych informacji i analiz z zakresu giełd oraz gospodarek, które mają największe znaczenie dla oszczędności każdego z nas. Dzięki temu Członkowie ZMID zyskali szansę na bezpłatne uczestnictwo w specjalnych webinarach dotykających różnych bieżących kwestii gospodarczych. Ponadto mogli dzięki temu uczestniczyć na bardzo preferencyjnych warunkach w specjalnych warsztatach inwestycyjnych. Więcej o samym portalu można dowiedzieć się na stronie DNA Rynków.

Współpraca z instytucjami rynkowymi

Poza tym kontynuowaliśmy współpracę z instytucjami patronując 9 edycji FundForum, biorąc udział w pracach nad Złotą Stroną Emitenta w ramach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, wspieraliśmy działania na uczelniach i pomagaliśmy polskiej nauce, a także współpracowaliśmy z Fundacją Lesława Pagi przy projekcie Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Patronowaliśmy Gazecie Giełdy Parkiet podczas organizacji corocznej Gali Byki i Niedźwiedzie. Często pojawialiśmy się też w licznych mediach promując cały rynek finansowy.

Gotowi na 2020!

Po każdym z tych działań otrzymywaliśmy od Was gratulacje, uwagi i sugestie. Z tego miejsca chcielibyśmy za nie jeszcze raz podziękować. Jednocześnie wiemy, że można zrobić jeszcze więcej! W 2020 rok wchodzimy z pełną lista nowych pomysłów w głowie, z których dwa przedstawimy Wam jeszcze w styczniu!

Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *