Analityk Inwestycyjny/Associate

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. PFR Ventures to podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP będących na różnych etapach rozwoju poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Analityk Inwestycyjny/Associate 

 

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
 • Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
 • Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR
 • Ventures (m.in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
 • Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia;
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków
 • PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomość KSH;
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Nie jest Ci obca obsługa terminali Bloomberg i Reuters
 • Mile widziane:
  • Posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne:  makler, doradca inwestycyjny, CFA, ACCA.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • System kafeteryjny mybenefit;
 • Wpłata pracodawcy do PPK aż 4%;
 • Profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
 • Przyjazne środowisko pracy.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )