Oświadczenie do publikacji Business Insider

Drodzy Członkowie Związku,

Szanowni Państwo,

W związku z publikacją artykułu na portalu Business Insider chcielibyśmy wyjaśnić i poinformować, że:

 • Związek do momentu objęcia przeze mnie funkcji Prezesa w listopadzie 2014 nie był obecny w życiu rynku kapitałowego, nie niósł misji edukacji ani także nie integrował środowiska finansowego poza organizacją raz do roku Balu Maklera i Doradcy. Organizacja tej imprezy za okres poprzednich kadencji doprowadziła Stowarzyszenie na skraj bankructwa. Wtedy też w 2014 roku stanęliśmy przed groźbą likwidacji.
 • Szukając formuły na uzdrowienie sytuacji Związku, która pogarszała się systematycznie w latach 2008-2015, podjęliśmy działania które miały na celu uzdrowienie całej organizacji i dawały szansę na jej przetrwanie. Ten cel się udał, bo Związek po raz pierwszy od dekady w 2018 roku zanotuje dodatni wynik finansowy.
 • Forma i zakres tych działań po fakcie okazały się budzić wątpliwości, dlatego wspólnie w szerokim gronie sprawdziliśmy, omówiliśmy i ustaliliśmy wszystkie istotne kwestie.
 • Przeprosiliśmy za niedopatrzenia, błędy, a także osobiście opłaciliśmy niezależny audyt, na bazie którego naprawiliśmy wszystkie niedokładności. Zamknęliśmy definitywnie sprawę dla dobra Związku, aby działać dalej dla lepszej przyszłości organizacji. Na bazie opinii prawnych i audytu wprowadziliśmy także zalecane rozwiązania, na które po szerokich konsultacjach wszyscy zaangażowani wyrazili zgodę.
 • Zarząd, Rada Maklerów i Komisja Rewizyjna uznały w październiku 2018, że to dobre rozwiązania i złożyli nam propozycję dalszego kierowania Związkiem widząc w tym szansę na dalszy rozwój. Głosy poparcia otrzymywaliśmy także od samych Członków.
 • Chcieliśmy działać z czystą kartą, nowym otwarciem i zaangażowaniem. Szczególnie dla tych, którzy w Związku widzą wartość i chcą uczestniczyć w jego aktywnościach. Dlatego podjęliśmy decyzję o wykreśleniu setek martwych dusz, które były dołączone do Związku w latach obowiązkowej przynależności lub kiedyś w przeszłości z przypadku. Brak aktualnych kontaktów, brak zgód na dane osobowe i inne problemy formalne można było rozwiązać szybko i działać dalej co też postanowiliśmy.
 • Jednocześnie wszystkich zaprosiliśmy do powrotu – wszystkie osoby wykreślone, które złożyły deklarację członkowską na co posiadały 3 tygodnie od momentu doręczenia informacji o wykreśleniu zostały przyjęte i mogły być obecne ze swoim głosem na Zjeździe.
 • Martwiące jest że byli przedstawiciele organów Związku nie poczuwali się do odpowiedzialności, aby opłacić symboliczną składkę, a w ramach represji postanowili roztrząsać zamknięte i ustalone kwestie.

W ramach sprostowania do wspomnianego tekstu chciałbym zdecydowanie podkreślić, że:

 • Wszelkie koszty jakie ponosiło Stowarzyszenie w związku z działalnością biznesową były przez Związek refakturowane na spółkę.
 • Nowy logotyp, jego rejestracja oraz opatentowanie zostało w całości opłacone i zaprojektowane przez spółkę, a następnie przekazane Stowarzyszeniu.
 • Żadnych zmian w Statucie w 2017 roku nie było, to oczywiste wprowadzenie w błąd. Wręcz przeciwnie – na ostatnim Zjeździe wprowadzony został zapis o konieczności zgody Zjazdu na zarządzanie nieruchomością. Zgoda Zjazdu do sprzedaży nieruchomości nigdy wcześniej nie była wymagana o czym m.in. przedstawiciele Rady Maklerów doskonale wiedzą bo sami sprzedawali inny lokal Związku.
 • Żaden z Członków Zarządu nie wystawiał indywidualnie faktur za realizację usług raportów i analiz, to ponowne wprowadzenie w błąd. W poniższej tabeli znajdują się wszystkie przychody (bez poniesionych kosztów) związane z realizacją analiz branżowych. Duża część tych projektów była bezpłatna. Informujemy również, że w każdej opłaconej analizie znajdowała się informacja o otrzymaniu przez jej autorów wynagrodzenia.
 • W Zjeździe uczestniczyli wszyscy zainteresowani Członkowie Zwyczajni oraz Wspierający Związku. Wszystkie osoby, które zostały wykreślone w dniu 31 października 2018, i które wyraziły chęć ponownego przystąpienia do ZMID jeszcze przed Zjazdem zostały do Stowarzyszenia przywrócone w dniu 22 listopada 2018. Wśród tych osób byli również Członkowie Rady Maklerów oraz Komisji Rewizyjnej. Ponad 40 osób obecnych na Zjeździe Związku to rekord ostatniej dekady, ponieważ poprzednie Zjazdy cieszyły się zainteresowaniem na średnim poziomie 13 osób.
 • W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Rady oraz cała Komisja Rewizyjna. Mieli oni możliwość wypowiedzenia się oraz odczytania swoich sprawozdań, z czego skorzystali. Cały Zjazd miał więc możliwość wysłuchać uwag Komisji Rewizyjnej oraz Rady, a także zatwierdził sprawozdanie z działalności Zarządu.

Z poważaniem,
Paweł Cymcyk,
Piotr Cymcyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *