ACI Polska Instytucją Partnerską ZMID

ACI Polska z sukcesem przeszła proces weryfikacji ZMID i od 1 czerwca 2017 roku dołączyła do Instytucji Partnerskich ZMID. Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska to organizacja osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym. W ramach swojej działalności ACI Polska propaguje wiedzę o rynkach i instrumentach finansowych oraz dąży do podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego członków, a także integracji środowiska dealerów. Po więcej informacji o samym ACI Polska zapraszamy na stronę http://www.acipolska.pl/

Każda Instytucja Partnerska ZMID to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności i jakości. Specjalna procedura weryfikacji oraz badanie środowiskowe obejmujące jej powiązania, plany, zaangażowane osoby i strategię. Dzięki temu jesteśmy pewni i możemy potwierdzić, że każda Instytucja Partnerska ZMID cechuje się świetną opinią i gwarantuje najwyższy poziom usług. Z każdą Instytucją realizujemy szereg projektów działając wspólnie na rzecz rozwoju rynku finansowego oraz jej promocji pośród docelowej grupy.

Najważniejsze projekty zrealizowane dotychczas dla ACI Polska:

  • Szeroka współpraca w ramach rozwoju możliwości zawodowych dla członków ACI Polska.
  • Strategia marketingowa promująca ACI Polska na rynku finansowym – projekt w toku.

Razem tworzymy i rozwijamy rynek kapitałowy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *