Wojciech Niesyto Uczestnik Kursu Sprawdzianu Umiejętności marzec 2017

Syntetyczne przedstawienie najważniejszych kwestii.