Ryszard Żabiński

Chciałem rozszerzyć i umiędzynarodowić zdobytą licencję. Dodatkowym bodźcem była łatwość przystąpienia do CIIA. Dzięki staraniom ZMID mogłem podejść od razu do egzaminu finałowego CIIA, ponieważ posiadałem licencję doradcy. Z perspektywy czasu stwierdzam, że egzamin CIIA testuje szeroko i praktycznie wiedzę kandydata oraz pozwala się wykazać w wielu niezależnych dziedzinach finansów.