Piotr Górecki Uczestnik Kursu Maklerskiego listopad 2018

Równolegle rozwiązujemy zadania i omawiamy je pod kątem egzaminu