Patryk Florczyński, Kurs Maklerski edycja styczeń 2021

Najlepszym w szkoleniu była interakcja oraz szczegółowe tłumaczenie każdemu, kto nie zrozumiał zadania.