Mikołaj Sobczak Uczestnik Kursu Maklerskiego styczeń 2019

Bardzo dobry sposób wyjaśnienia materiału.