Łukasz Juras

Decydując się na zdawanie CIIA szukałem możliwości dalszego (po DI i MPW) potwierdzenia swoich kwalifikacji w dziedzinie finansów. Ponadto, przygotowania do egzaminów tego typu są przyjemnością.