Krzysztof Piernicki Uczestnik Kursu Sprawdzianu Umiejętności marzec 2017

Prowadzący znakomicie przygotowany, a zajęcia prowadzone profesjonalnie