Katarzyna Nowak Uczestniczka Kursu Doradczego listopad 2018

Wykładowca w ciekawy sposób wyjaśnia, jak pozyskiwać informację. Bardzo dobry sposób prezentowania materiału.