Karolina Wieczorek Uczestniczka Kursu Maklerskiego styczeń 2019

Wyselekcjonowanie najważniejszych informacji potrzebnych do zdania egzaminu