Julianna Kasprzyk Uczestniczka Kursu Doradczego marzec 2017

Świetnie przerobiliśmy cały przekrój materiału.