Jan Antczak Uczestnik Kursu Sprawdzianu Umiejętności kwiecień 2019

Zajęcia są praktyczne i koncentrują się na zagadnieniach z egzaminu.