Jakub Czechowski, Kurs Maklerski edycja styczeń 2021

Zagadnienia zostały wytłumaczone w jasny sposób. Czasami prowadzącemu za dużo czasu zabierało odpowiadanie na pytania kursantów, co trochę powoduje wytrącenie z tematu.