Emil Piechowicz Uczestnik Kursu Doradczego kwiecień 2019

Klarowny sposób przekazywania wiedzy oraz dobrze przygotowany, klarowny materiał.