Daniel Lipiński Uczestnik Kursu Maklerskiego, wrzesień 2018

Bardzo jasne wyjaśnienie sposobu wykonywania zadań.