Bartosz Zawadzki, Kurs Maklerski edycja maj 2021

Bardzo dobre tempo prowadzenia zajęć, wszystkie kwestie przedstawione łatwy, zrozumiały sposób.