Antoni Zieliński Uczestnik Kursu Doradczego luty 2020

Najlepiej prowadzone zajęcia pod kątem zrozumienia i omówienia zagadnień! (Analiza i Wycena Instrumentów Pochodnych)