Antoni Szymański Uczestnik Kursu Doradczego wrzesień 2018

Praktyczne zadania i do tego omówione bardzo szczegółowo.