Andrzej Wójtowicz Uczestnik Kursu Maklerskiego listopad 2018

Dużo zadań praktycznych i odwoływanie się do zadań z poprzednich egzaminów.