Adam Lipiński Uczestnik Kursu Sprawdzianu Umiejętności sierpień 2018

Super wiedza wykładowcy, sporo pytań!