Jak odnieść sukces w życiu według Marcina Iwucia. Spotkanie YES.

Podczas jednego ze spotkań w ramach konferencji YES – Your Empowering Success – mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji Marcina Iwucia – założyciela bloga “Finanse Bardzo Osobiste“.
Marcin Iwuć podczas swojego wystąpienia przybliżył słuchaczom własną wizję i strategię na sukces w życiu, który utożsamia po prostu ze szczęściem. Dzięki świadomemu nadaniu priorytetów konkretnym aspektom życia i analizie słuszności swoich subiektywnych odczuć, dziś określa siebie jako człowieka szczęśliwego i spełnionego.

Marcin Iwuć swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia znamiennego problemu, którym jest rozbieżność między deklarowaną strategią a faktycznie realizowanymi w jej ramach działaniami. Zdawać by się mogło, że są to zagadnienia dotyczące wyłącznie aspektu karierowego. Jednak pokazuje on na przykładach, że nierzadko znajduje to odzwierciedlenie w życiu każdego z nas. Rzeczy, które deklarujemy jako priorytetowe są często spychane na dalszy plan na rzecz tych, które w danej chwili są wygodniejsze.

Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że w życiu bardzo wielu osób tak to właśnie wygląda, postanowiłem, że u mnie będzie inaczej. Że nie tylko bardzo świadomie zaprojektuję tę swoją strategię […] ale pójdę krok dalej- zrobię wszystko, żeby moja deklarowana i realizowana strategia były w tym samym punkcie.

Swój plan na sukces oparł na trzech składowych – własnych planach i marzeniach, opiniach ludzi, którzy odnieśli sukces oraz analizie badań naukowych traktujących o wpływie konkretnych działań i decyzji na szczęście człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje badanie Harvard Study of Adult Development. Według danych zebranych podczas tego nadal trwającego eksperymentu wysnuto prostą konkluzję – relacje z innymi ludźmi decydują o jakości naszego życia. Sam Marcin śmieje się z prostoty tego wniosku jednocześnie udowadniając na kolejnych przykładach jego słuszność. Odwołując się do przykładu literackiego uświadamia nas, że to właśnie zaprzestanie samodzielnego i świadomego projektowania swojego życia czy zaniedbywanie kontaktu z ludźmi czyni człowieka nieszczęśliwym i niespełnionym.

Podkreśla również, że w życiu niezbędny jest esencjalizm. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy sobie w stanie uświadomić, że wszystko co nas otacza jest naszym wyborem, że poświęcamy zbyt wiele uwagi na nieistotne rzeczy oraz że konieczne jest wybranie tych kilku najważniejszych aktywności.

Trzeba pogodzić się z tą bardzo prosta prawdą. W życiu zamiast robić milimetr postępu w tysiącu kierunków lepiej jest się skoncentrować i zrobić 1000 km postępu w kierunku tego, co jest dla nas naprawdę ważne.

Marcin maksymalnie pogłębiając temat odnoszenia sukcesu, przedstawia słuchaczom działania konieczne do odsiania rzeczy ważnych od nieistotnych. Szczególny nacisk kładzie na konieczność wyeliminowania spraw, które nie są realnie istotne. Nie mniej ważne jest dokonywanie świadomej oceny oraz dogłębnej eksploracji poszczególnych decyzji i zachowań. Podkreśla, że warto robić jedynie te rzeczy, które wzbudzają w nas pasję i entuzjazm.

W całym wystąpieniu odpowiada na wcześniej zadane pytanie – co chciałby usłyszeć 15 lat temu podczas takiego wystąpienia? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie przedstawia dualność życia zawodowego i prywatnego każdego z nas. Z zasady jesteśmy przypisani do dwóch ról – robotnika oraz architekta. Jednak podczas gdy staramy się spełnić jak najlepiej w roli robotnika, większość z nas zapomina o roli architekta. Swoje wystąpienie konkluduje w następujący sposób:

Nie poprzestawajcie na roli robotnika. Bądźcie tym architektem, bo zdecydowanie warto.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania pełnego wystąpienia Marcina podczas konferencji YES i przekonania się jaki jest jego sposób na sukces!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *