ZMIDEX

ZMIDEX, czyli…

…anonimowa ankieta Nastrojów Profesjonalistów Rynku Kapitałowego cotygodniowo przeprowadzana przez Związek Maklerów i Doradców wśród osób na co dzień pracujących na rynku kapitałowym. W wyznaczaniu wartości indeksu nastrojów ZMIDEX bierze obecnie udział ponad 300 przedstawicieli z niemal 50 instytucji finansowych działających w Polsce. Wyniki ankiety ZMIDEX są każdorazowo przesyłane do respondentów, a także opublikowane przez Związek Maklerów i Doradców (ZMID) w zakładce ZMIDEX – Bieżące dane.

SPRAWDŹ ZDOLNOŚĆ PROGNOSTYCZNĄ ZMIDEX!

UWAGA!
Wskaźnik ZMIDEX jest wskaźnikiem nastrojów, zatem jak większość tego typu wskaźników powinien być traktowany przez inwestorów kontrariańsko. Oznacza to, że wartości bardzo pozytywne występują przy szczytach hossy, kiedy mniejszość wierzy w spadki, a wartości bardzo negatywne przy dołkach bessy, kiedy przyszłość przez większość jest przewidywana w czarnych barwach.

Kontrariańska korelacja esktremów badania ZMIDEX z największymi indeksami w Polsce i na świecie została potwierdzona przez badanie Fundacji Quantitative Finance. Badanie wykazało jednocześnie, że poprzedni “trzymiesięczny okres” był przez respondentów najbardziej miarodajny przy przesunięciu 4-tygodniowym. Z tego też względu Związek zdecydował się ograniczyć badanie do jednego okresu (zamiast poprzedniego krótkiego (do 3 miesięcy) oraz długiego (do 6 miesięcy), a także rozszerzyć pytanie o małe i średnie spółki, którym jak pokazuje historia zdarza się nie podążać w tym samym kierunku co rynkowym bluechipom.

Pytania w ankiecie ZMIDEX

Ankieta ZMIDEX składa się z dwóch pytań:

1) Jak Twoim zdaniem będzie się zachowywał indeks WIG20 w najbliższym czasie (do miesiąca)?
2) Jak Twoim zdaniem będą się zachowywały małe i średnie spółki w najbliższym czasie (do miesiąca)?

Do każdego pytania odpowiedz udzielana jest w formie dowolnej liczby całkowitej z przedziału od MINUS 100 do PLUS 200 pkt. Poszczególne wartości w tym zbiorze w „wolnym tłumaczeniu” znajdują się pomiędzy punktami opisanymi poniżej:
Minus 100 – maksymalna pozycja krótka na całym kapitale = “Ratuj się kto może! Armageddon nadciąga!”
0 – poza rynkiem = “Potrafię wytłumaczyć co się stało, ale nie wiem, co z tym wszystkim dalej, więc czekam poza rynkiem”
+100 – fully invested z dostępnym kapitałem = “Czas na wzrosty, jest tanio i trzeba kupować.”
+200 – inwestycja z dźwignią na 100 % dostępnego kapitału = “HOSSA, HOSSA! CZAS BYĆ BOGATYM!”

Sprawdź aktualny odczyt ZMIDEX-u i jego historię 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu jedynego w swoim rodzaju indeksu nastrojów profesjonalistów polskiego rynku kapitałowego.