Oferta doradztwa strategicznego

Związek Maklerów i Doradców wspiera również przedsiębiorstwa w ich rozwoju lub przeprowadzaniu zmian niezbędnych dla podtrzymania obecnej działalności. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi konsultantami, którzy pomogą Państwu w:

– przygotowywaniu i realizacji strategii biznesowych:

 1. przygotowanie założenia strategii biznesowej przedsiębiorstwa
 2. identyfikacja kluczowych projektów
 3. identyfikacja odpowiednich wskaźników monitorujących efektywność (KPI)
 4. analiza i audyt realizacji danej strategii
 5. przygotowywanie właściwej dokumentacji i prezentacji

– zarządzaniu programami i projektami oraz wycenie ich opłacalności:

 1. inicjacja oraz wyłanianie programów i projektów
 2. planowanie projektowe
 3. nadzór nad terminową realizacją zadań wynikających z ustalonych harmonogramów prac
 4. zarządzanie zespołami zadaniowymi
 5. wyznaczanie celów, delegowanie zadań, ocena efektywności oraz właściwa sprawozdawczość

– optymalizacja i restrukturyzacja działań:

 1. planowanie zasobów
 2. zarządzanie ryzykiem
 3. opracowywanie budżetów restrukturyzacyjnych
 4. zarządzanie zmianą i komunikacja oraz jakością i czasem
 5. ustalanie norm i standardów pracy
 6. optymalizacja procesów i procedur wpływających na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności działań

– zarządzanie finansami spółki:

 1. przegląd, audyt i zarządzanie finansami spółek w tym spółek zależnych/członków grup kapitałowych

– budowa organizacji:

 1. tworzenie kultury organizacyjnej
 2. budowanie od podstaw struktury organizacyjnej jednostek zależnych
 3. przygotowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zfśs, wzorów umów, dokumentacji kadrowej
 4. finansowe i poza finansowe motywowanie personelu, definiowanie potrzeb personalnych, budowanie opisów stanowisk, selekcja oraz rekrutacja
 5. definiowanie luk kompetencyjnych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych wraz z sesjami coachingowymi
 6. ocena ryzyka zawodowego, audyt bezpieczeństwa i wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa
 7. wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, opracowywanie planów BIOZ, IBWR. Audyt bezpieczeństwa informacji.

– budowa relacji:

 1. reprezentowanie firmy oraz budowanie marki na rynkach międzynarodowych
 2. budowanie i zarządzanie długofalowymi relacjami z kluczowymi klientami firmy

– komunikacja i marketing:

 1. audyt i rekomendacje
 2. przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 3. przygotowywanie planów marketingowych oraz budżetu na ich realizację
 4. media relations, prowadzenie projektów sponsoringowych, CSR oraz charytatywnych