Uchwała o skreśleniu Członków

Informujemy, że w dniu 31 października Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) działając na podstawie §29 ust. 1 lit. g Statutu ZMID podjął Uchwałę o w sprawie skreślenia Członków Związku Maklerów i Doradców z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej za lata 2015 lub 2016 albo 2017.

Każdy Członek, do którego Związek posiada kontakt został poinformowany o wykreśleniu indywidualnie. Jeśli nie jesteś pewien, czy dalej należysz do Stowarzyszenia skontaktuj się z nami pod adresem mailowym biuro@zmid.org.pl. Ponadto każdy ze skreślonych Członków Zwyczajnych i Wspierających, stosownie do treści §8 ust. 8 Statutu ZMID, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do ZMID, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich należnych na rzecz ZMiD na dzień ustania członkostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *