Martyna Guzik

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych po kursie w ZMID oraz absolwentka Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej i Uczelni Łazarskiego. Pracowała w Biurze Maklerskim Santander, gdzie wspierała analityków sektorowych w wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych oraz na samodzielnym stanowisku jako analityk w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. gdzie odpowiadała za ocenę bieżącej sytuacji spółek notowanych na światowych giełdach.
Any followers founded
COURSE
PRICE

Kurs na licencję maklera papierów wartościowych (forma online lub stacjonarna)

0

VIEW

Contact Me