Filip Ozimek

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów w Wydziale Rynku Kapitałowego, gdzie zajmował się funduszami inwestycyjnymi. Jako przedstawiciel Polski, brał udział w pracach grup roboczych UE w zakresie rynku kapitałowego. Pracował jako analityk ds. kontroli i nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi w jednym z największych banków depozytariuszy.
Any followers founded
COURSE
PRICE

Kurs na licencję maklera papierów wartościowych (forma online lub stacjonarna)

0

VIEW

Kurs na licencję doradcy inwestycyjnego (forma online lub stacjonarna)

0

VIEW

Kurs na licencję doradcy inwestycyjnego (specjalny kurs wideo)

0

VIEW

Kurs na sprawdzian umiejętności na doradcę dla posiadaczy tytułów CIIA® lub CFA®

0

VIEW

Contact Me