Dominika Jochymek

Zarządzająca Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 485 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2833. W latach 2010–2011 związana zawodowo z Accenture Sp. z o. o., a następnie w roku 2014 z domem maklerskim Q Securities S.A. na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych oraz Dyrektora Departamentu Emisji.
Any followers founded
COURSE
PRICE

Kurs na licencję doradcy inwestycyjnego (specjalny kurs wideo)

0

VIEW

Egzamin na Certyfikat CAI® z darmowym kursem przygotowującym

0

VIEW

Contact Me