Jakub Sobczak

Finanse Przedsiębiorstw i Wycena Instrumentów Udziałowych

Inwestor indywidualny, który licencję Maklera Papierów Wartościowych zdobył po kursie Związku Maklerów i Doradców. Absolwent Finansów i Rachunkowości ze specjalizacją finansów przedsiębiorstwa. Aktualnie pracujący w centrum badań technicznych, gdzie zajmuje się kontrolą jakości obsługi przedsiębiorstw.

VIEW PROFILE

Martyna Guzik

Strategie Inwestycyjne

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych po kursie w ZMID oraz absolwentka Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej i Uczelni Łazarskiego. Pracowała w Biurze Maklerskim Santander, gdzie wspierała analityków sektorowych w wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych oraz na samodzielnym stanowisku jako analityk w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. gdzie odpowiadała za ocenę bieżącej sytuacji spółek notowanych na światowych giełdach.

VIEW PROFILE

Paweł Cymcyk (CAI)

Ekonomia i Symulacje Inwestycyjne

Makler Papierów Wartościowych, Doradca Inwestycyjny oraz CFA od 2006 roku związany z rynkiem finansowym. Stały komentator sytuacji giełdowej i gospodarczej w mediach oraz trener, który przeszkolił już ponad 12 tysiąca osób. Obecnie Prezes ZMID. Z wykształcenia informatyk i matematyk. Autor Bloga DNA Rynków uznanego za najlepszy Blog Ekonomiczny 2014 roku!

VIEW PROFILE

Karolina Farhan

Koordynatorka Egzaminu CIIA

Koordynuje sesje egzaminacyjne modułów CIIA organizowane przez ZMID, a także koordynuje pracę Krajowej Komisji Egzaminacyjnej CIIA. Koordynuje wszystkie sesje Egzaminów CIIA od 2020 roku. W przypadku pytań związanych z egzaminami CIIA proszę o kontakt mailowy na adres: biuro@zmid.org.pl

VIEW PROFILE

Maciej Kietliński

Finanse Przedsiębiorstw i Wycena Instrumentów Udziałowych

Makler Papierów Wartościowych, zdał egzamin maklerski zaraz po ukończeniu kursu ZMID. Aktywny inwestor giełdowy od ponad 10 lat. Doktorant SGH w dyscyplinie ekonomia. Zawodowo zajmuje się weryfikacją wycen funduszy inwestycyjnych zamkniętych w jednym z największych światowych banków. Autor artykułów gospodarczo-finansowych publikowanych na partnerskim portalu DNA Rynków.

VIEW PROFILE

Krzysztof Kita

Strategie Inwestycyjne

Uczestnik Kursu Maklerskiego w ZMID, po którym zdobył swoją licencję. Obecnie rozwija się jako specjalista IR współpracując ze specjalistyczną firmą doradczą realizując projekty związane z raportowaniem okresowym, raportowaniem niefinansowym oraz przekrojowym perception study dla spółek notowanych na GPW. Od wielu lat aktywny inwestor giełdowy.

VIEW PROFILE

Filip Ozimek

Prawo

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów w Wydziale Rynku Kapitałowego, gdzie zajmował się funduszami inwestycyjnymi. Jako przedstawiciel Polski, brał udział w pracach grup roboczych UE w zakresie rynku kapitałowego. Pracował jako analityk ds. kontroli i nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi w jednym z największych banków depozytariuszy.

VIEW PROFILE

Magdalena Świątek

Rachunkowość

Posiada uprawienia biegłego rewidenta i jest w trakcie uzyskiwania uprawnień ACCA. Karierę zawodową rozpoczęła w 2008 roku w KPMG początkowo w dziale audytu ogólnego, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, a następnie w działu doradztwa rachunkowego. Od 2016 roku pracuje w FL Accounting na stanowisku Dyrektora. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

VIEW PROFILE