Wiele twarzy Bety

(Artykuł został opublikowany w GG Parkiet 8.12.2015)

Z powodu licznych uwarunkowań, takich jak trudność osiągnięcia znacznej skali aktywów czy dużą rolę dystrybutorów, niełatwo znaleźć polskie pasywne rozwiązanie inwestycyjne. Mała popularność takich produktów stoi w sprzeczności z sytuacją dostrzegalną na wielu rynkach, szczególnie tych bardziej rozwiniętych, gdzie inwestowanie pasywne odnosi sukcesy.

Read More