Mirbud S.A.

Opracowanie, które można pobrać poniżej zostało przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie stanowi ono propozycji żadnej konkretnej decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Mirbud S.A. Prognozujemy wzrost przychodów całej grupy do poziomu 1,24 mld zł w roku 2022. W latach 2018 – 2022 oczekujemy rentowności brutto na sprzedaży dla całej Grupy…

Read More