Deregulacja po raz trzeci

Koniec wakacji był pełen zmienności na rynkach i w legislacji obejmującej krajowy rynek kapitałowy. Dokładnie 27 sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zwanej potocznie trzecią ustawą deregulacyjną. Z punktu widzenia rynku finansowego najważniejsze są zapisy dotyczące zdobywania licencji maklera i doradcy inwestycyjnego.

Read More