Razem z Towarową Giełdą Energii, organizujemy Szkolenia dla kandydatów na Maklera Rynku Towarów Giełdowych!

zmid_kolor
TGE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób upoważnionych do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach giełdowych i ma na celu przygotowanie do egzaminu. Pozytywny wynik poświadczany jest certyfikatem Maklera Giełdowego, który upoważnia do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach zawieranych na Rynku Towarów Giełdowych oraz korzystania z systemów informatycznych giełdy.

Zapisy przez Biuro Członków Giełdy, bcg@tge.pl tel. + 48 22 341 99 66

Dokumenty do pobrania na stronie TGE
Harmonogram szkoleń i egzaminów dla kandydatów na Maklerów Giełdowych znajdziesz tutaj

Poznaj szczegółowy zakres szkolenia:

I.    Matematyka finansowa i sposoby jej zastosowania na rynkach towarowych – 1,5 godz.

1. Charakterystyka globalnych rynków surowcowych i ich podział – surowcowe agregaty
2. Wprowadzenie do zastosowań matematyki na rynkach towarowych
3. Powiązania rynków surowcowych z innymi grupami aktywów
4. Instrumenty finansowe powiązane z rynkami surowcowymi.

II.    Wewnętrzne regulacje Rynku Towarów Giełdowych – organizacja notowań na RTG i obrót instrumentami na rynkach towarów giełdowych – 1,5 godz.

1. Organizacja notowań na Rynku Towarowym
2. Regulamin TGE
3. Szczegółowe Zasady Obrotu i Rozliczeń na poszczególnych rynkach
4. Warunki obrotu dla instrumentów terminowych
5. Zasady przeprowadzania aukcji na Rynku Terminowym Towarowym
6. Proces anulowania transakcji
7. Odstąpienie od akceptacji transakcji pozasesyjnych
8. Zasady składania zleceń
9. Zasady budowania krzywej podaży i popytu oraz realizacji zleceń na fixingu.

III.    Rejestr Świadectw Pochodzenia – transakcje poza sesyjne – 30 min.

1. Biuro Rejestrów TGE- wprowadzenie
2. Sposób realizacji transakcji poza sesyjnych nierozliczanych
3. Praktyczne zgłoszenie TPNR-ów (sprzedający i kupujący) oraz akceptacja TPNR-ów.

IV.    Rozliczanie transakcji zawartych na Rynku Towarów Giełdowych – 1 godz.

1. Rola IRGiT w zarządzaniu ryzykiem
2. Kryteria dopuszczenia Członków
3. System gwarantowania rozliczeń
4. Kalkulator depozytów
5. Zabezpieczenia niepieniężne
6. Kolejność uruchamiania środków
7. Obsługa niewypłacalności
8. Rozliczanie rynków towarów giełdowych
9. Bankowość internetowa (db-direct Internet)
10. Condico Clearing Station (CCS).

V.    Warunki członkostwa na Rynku Towarów Giełdowych – 30 min.

1. Wymagania w zakresie dopuszczenia Członków Giełdy do działania na Rynku Towarów Giełdowych
2. Zasady udostępniania informacji giełdowych Członkom Giełdy
3. Obowiązki informacyjne Członków Giełdy
4. Animatorzy na Rynku Towarów Giełdowych
5. Zawieszenie działalności Członka Giełdy i uchylenie uchwały o dopuszczeniu do działania na rynku
6. Rezygnacja z członkostwa na Rynku Towarów Giełdowych TGE.

VI.    Nadzór nad Rynkiem Towarów Giełdowych, manipulacja i informacje poufne – 30 min.

1. Podstawa prawna wykonywania nadzoru przez TGE
2. Pojęcie manipulacji
3. Pojęcie informacji poufnych
4. Przykłady zachowań manipulacyjnych
5. Kontrola wykonywana przez TGE.

VII.    Prezentacja aplikacji maklerskiej CONDICO TRADE – ok. 1 godz.

1. Składanie zleceń
2. Modyfikowanie zleceń
3. Anulowanie zleceń
4. Otrzymywanie informacji o zleceniach i zawartych transakcjach
5. Personalizacja ustawień aplikacji maklerskiej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę TGE!