Razem z Towarową Giełdą Energii, organizujemy Szkolenia dla kandydatów na Maklera Rynku Instrumentów Finansowych!

zmid_kolor
TGE

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu. Pozytywny wynik poświadczony jest certyfikatem nadania tytułu Maklera Giełdowego, który upoważnia do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach giełdowych zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych oraz korzystania z systemów informatycznych giełdy.

Zapisy przez Biuro Członków Giełdy, bcg@tge.pl tel. + 48 22 341 99 66

Harmonogram szkoleń i egzaminów znajdziesz tutaj.

Poznaj szczegółowy zakres szkolenia:

I. Podstawy matematyki finansowej – 1,5 godz.

1. Odsetki proste i składane
2. Stopa procentowa nominalna i efektywna
3. Kapitalizacja prosta i kapitalizacja ciągła
4. Dyskonto i stopa dyskonta
5. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła, wartość bieżąca, strumienie pieniężne
6. Wartość przyszła renty
7. Wartość bieżąca renty wieczystej

II. Prawo rynku kapitałowego: ustawa o obrocie oraz wybrane przepisy prawa regulujące funkcjonowanie Rynku Instrumentów – 0,5 godz.

1. Ogólne zasady prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi
2. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi
3. Tajemnica zawodowa
4. Przepisy karne

III. Wewnętrzne regulacje Rynku Instrumentów Finansowych – organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi – 2,0 godz.

1. Harmonogram i fazy notowań
2. Zasady przyjmowania, realizacji, modyfikowania i anulowania zleceń
3. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w fazie notowań ciągłych
4. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w fazie równoważenia
5. Zasady wyznaczania kursów odniesienia
6. Ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz ograniczenia wahań kursów transakcji
7. Równoważenie rynku
8. Zasady ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia notowań
9. Zasady anulowania transakcji
10. Standard kontraktu terminowego na indeks TGe24

IV. Warunki członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych – 0,5 godz.

1. Wymagania w zakresie dopuszczenia Członków Giełdy do działania na Rynku Instrumentów Finansowych
2. Zasady udostępniania informacji giełdowych Członkom Giełdy
3. Obowiązki informacyjne Członków Giełdy
4. Animatorzy na Rynku Instrumentów Finansowych
5. Zawieszenie działalności Członka Giełdy i uchylenie uchwały o dopuszczeniu do działania na rynku
6. Rezygnacja z członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych Giełdy

V. Nadzór nad Rynkiem Instrumentów Finansowych, manipulacja i informacje poufne – 1,5 godz.

1. Nadzór rynku (ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym; ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.)
2. Manipulacja (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; Market Abuse Regulation; Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.)

3. Informacje poufne (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; Market Abuse Regulation; Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.)
4. Przeprowadzanie kontroli (Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.)

VI. Prezentacja aplikacji maklerskiej CONDICO TRADE – 1 godz.

1. Składanie zleceń.
2. Operacje na zleceniach
3. Konfigurowanie ustawień aplikacji

Więcej informacji na stronie TGE