ZDOBĄDŹ TYTUŁ CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST (CIIA®)

Czy chcesz żeby Twoja kariera nabrała międzynarodowego tempa?

Tytuł oraz licencja CIIA® to jedna z najbardziej rozpoznawanych w całym finansowym świecie licencji profesjonalistów rynku kapitałowego. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), globalny podmiot zrzeszający krajowe stowarzyszenia profesjonalistów rynków finansowych takich jak na przykład: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Asian Securities and Investment Federation (ASIF), Swiss Financial Analysts Association (SFAA) czy Związek Maklerów i Doradców.

Licencja CIIA® traktowana może być jako europejski odpowiednik amerykańskiej licencji CFA®. Nie należy jednak traktować tych tytułów tożsamo. Licencja CIIA® rozpoznawana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz azjatyckich. Wynika to z samej struktury egzaminu (możliwość zdawania w językach narodowych) oraz dzięki zrzeszaniu organizacji krajowych przez ACCIA, co przekłada się na łatwiejsze uzyskiwanie licznych kwalifikacji regionalnych. Prestiż CIIA® podkreśla fakt, ze na całym świecie udało się ją zdobyć zaledwie 9000 osób, wśród których jest 30 Polaków (tutaj możesz sprawdzić wszystich Polaków, którzy uzyskali tytuł CIIA®.)

Oprócz rozpoznawalności przez pracodawców na całym świecie, tytuł CIIA® uznawany jest również przez wiele urzędów regulacyjnych i organizacji ułatwiając zdobycie kolejnych kwalifikacji na na lokalnych rynkach. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Możliwość uzyskania w Polsce licencji Doradcy Inwestycyjnego po zaliczeniu jednego sprawdzianu uzupelniającego z prawa i rachunkowości zamiast 3 standardowych egzaminów.
 • Zwolnienie z egzaminu na Członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa w Polsce.
 • Uznawanie przez Finacial Services Skills Council w Wielkiej Brytanii za jedną z 2 najważniejszych kwalifikacji finansowych.
 • Umożlwienie dołączenia do Securities & Investment Institute – najstarszej i najbardziej respektowanej instytucji finansowej w Wielkiej Brytanii.
 • Uzyskanie szeregu zwolnień od japońskiej The Securities Analysts Association of Japan (SAAJ) ułatwiając zdobycie najbardziej szanowanej na rynku japońskim certyfikacji CMA. Kandydaci do certyfikacji CMA, którzy posiadają licencję CIIA® muszą ukończyć tylko egzamin dotyczący specyfiki rynku japońskiego.
 • Uznanie przez Securities and Futures Commission of Hong Kong – odpowiednik amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) posiadaczy licencji CIIA® za spełniających tamtejsze wymagania regulacyjne.
 • Zwolnienie posiadaczy tytułu CIIA® z większości egzaminów w swoim programie IFBL Certified Private Banker program przez Instytut IFBL (Institut De Formation Bancaire Luxembourg).
 • Uznawanie przez Narodową Komisję Certyfikacji Zawodowej we Francji za jeden z najważniejszych certyfikatów rynku finansowego.

Tutaj możesz przeczytać co w Gazecie Giełdy Parkiet pisano o zaletach posiadania licencji CIIA


Jak mogę uzyskać Licencje CIIA®?

Standardowo do uzyskania licencji CIIA® należy zdać trzy egzaminy certyfikacyjne oraz posiadać 3 lata doświadczenia zawodowego, a także być Członkiem organizacji ACIIA (np. za pośrednictwem przynależności do ZMID). Egzaminy, jakie należy zdać podzielone są na część specyficzną dla danego kraju (regulacje, etyka i standardy zawodowe, rachunkowość, struktura rynku itp.) oraz na część międzynarodową. Za pierwszą część odpowiadają organizacje narodowe, druga natomiast podlega wspólnemu egzaminowi globalnemu. Wszystkie zadania opracowywane są przez grupy ekspertów mianowanych przez narodowe organizacje w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Po dokonaniu selekcji w bardzo rygorystycznym procesie w Center for International Examinations w Szwajcarii, zadania są zatwierdzane przez IEC (International Examination Committee), w którego skład wchodzą profesorowie uniwersytetów oraz światowi eksperci, co pozwala uniknąć uzależnienia od konkretnej organizacji narodowej.

Ponadto, część międzynarodowa rozdzielona jest na Egzamin Podstawowy (Foundation Examination – czas trwania egzaminu wynosi 9 godzin) oraz Egzamin Finałowy (6 godzin). Organizowane są one dwa razy w roku, w marcu i wrześniu, a każdy egzamin można zdawać w dowolnym z następujących 11 języków narodowych: angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, chiński, japoński, polski (jako ZMID wywalczyliśmy tą możliwość 🙂 ), włoski, francuski, koreański i portugalski.

ZMID udało się uzyskać akredytację polskich egzaminów narodowych, dzięki czemu osoby posiadający polską licencję Doradcy Inwestycyjnego lub licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Maklera Giełd Towarowych mogą od razu przystąpić do międzynarodowej cześci Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania międzynarodowego Egzaminu Podstawowego oraz egzaminu Regionalnego!


Jak wygląda egzamin, który mogę napisać w ZMID na licencje CIIA®?

Po zapisaniu się na egzamin otrzymasz od nas komplet materiałów szkoleniowych (platforma e-learningowa) i masz prawo do przystąpić od razu do Egzaminu Finałowego w wybranym przez siebie terminie. Egzamin ma charakter pisemny, a pytania egzaminacyjne są otwarte – to studia przypadków i pogłębione analizy na zadany temat. W czasie egzaminu możesz korzystać z kalkulatora finansowego oraz otrzymasz zestawienie wszystkich potrzebnych wzorów i formuł obliczeniowych.

Sam egzamin składać będzie się z dwóch modułów tematycznych:

Moduł I (3 godziny)
– Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
– Wycena i analiza akcji
– Finanse przedsiębiorstw
– Ekonomia

Moduł II (3 godziny)
– Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
– Wycena i analiza instrumentów pochodnych
– Zarządzanie portfelem

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym egzaminów i zalecanej lekturze, a także przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.aciia.org

Co muszę zrobić żeby przystąpić do egzaminu na licencję CIIA® w Polsce?

Tak jak zaznaczaliśmy dzięki wywalczonej przez ZMID akredytacji posiadacze licencji Doradcy Inwestycyjnego lub licencji Maklera Papierów Wartościowych lub Maklera Giełd Towarowych uzyskują specjalne zwolnienie z większości egzaminów i mogą od razu przystąpić do ostatniego egzaminu finałowego w biurze ZMID w Warszawie. Czego więc potrzebujesz żeby uzyskać tytuł CIIA®?

 • Licencji Doradcy Inwestycyjnego lub Maklera Papierów Wartościowych lub Maklera Giełd Towarowych.
 • Członkostwa w ZMID oraz uregulowanych składek członkowskich za ostatnie 3 lata lub od dnia przystąpienia.
 • Wypełnienić formularz rejestracyjny oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu CIIA®?

Ceny egzaminu są ustalane przez organizacje globalną. W Polsce należą do jednych z najniższych na świecie.

Cena regularna 2460 CHF

Cena po 08.12.2018 - 3690 CHF

Ceny egzaminu odbywającego się 8.03.2019.
Ostateczny termin zapisów upływa 01.02.2019

Cena regularna 2460 CHF

Cena po 14.06.2019 - 3690 CHF

Cena egzaminu odbywającego się 14.09.2019.
Ostateczny termin zapisów upływa 01.08.2019


Zgłoś chęć przystąpienia do egzaminu CIIA®!

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT? NieTak
Posiadam licencję: Maklera Papierów WartościowychDoradcy Inwestycyjnego
Interesuje mnie egzamin w dniu: 14 września 20188 marca 2019
Podaj numer swojej licencji Maklera Papierów Wartościowych
(jeśli nie posiadasz licencji maklerskiej pozostaw puste pole)
Podaj numer swojej licencji Doradcy Inwestycyjnego
(jeśli nie posiadasz licencji doradczej pozostaw puste pole)
Uwagi
WWysyłając formularz oświadczasz, że wyrażasz zgodę na umieszczenie Twoich danych w bazie danych Stowarzyszenia Związek Maklerów i Doradców oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem Twoich danych będzie Stowarzyszenie Związek Maklerów i Doradców z siedzibą przy ul. Siennej 93/2, 00-815 Warszawa. Równocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych. Oświadczasz, że przyjmujesz do wiadomości, iż przysługuje Ci prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.