Egzamin na Młodszego Maklera Papierów Wartościowych organizowany jest przez Związek Maklerów i Doradców. Już dziś możesz zapisać się na najbliższy egzamin i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobyć licencję Młodszego Maklera Papierów WartościowychUdział w egzaminie  wziąć może każdy obecny oraz były uczestnik Kursu Maklerskiego organizowanego przez ZMID. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie najważniejsze aspekty jakie sa poruszane na Kursie, przez co stanowi świetne sprawdzenie się przed egzaminem organizowanym przez KNF

Najbliższy egzamin odbędzie się już 5 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w siedzibie ZMID. Koszt udziału w egzaminie dla osób NIE uczestniczących w bieżącej edycji kursu na Maklera Papierów Wartościowych to jedyne 50 PLN.

Opłata za młodszego maklera Przelewy24
Ogólne zasady obowiązujące podczas egzaminu:

1. Test trwa 1 godzinę i składa się z 30 pytań
2. W czasie egzaminu uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej
3. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznych oraz konsultowanie z innymi w trakcie egzaminu
4. Dopuszczalne jest używanie tablic matematycznych oraz kalkulatora prostego
5. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 30 punktów
6. Odpowiedzi punktowane są następująco:
dobra – dwa punkty,
odpowiedź zła – minus jeden punkt,
brak odpowiedzi – zero punktów.