Egzamin na Certyfikat Maklera Rynków Finansowych ZMID organizowany jest przez Związek Maklerów i Doradców. Już dziś możesz zapisać się na najbliższy egzamin i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobyć Certyfikat Maklera Rynków Finansowych ZMID nadawaną przez ZMID! Udział w egzaminie  wziąć może każdy obecny oraz były uczestnik Kursu Maklerskiego organizowanego przez ZMID oraz dowolna osoba, która chciałaby sprawdzić się przed egzaminem w KNF. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie najważniejsze aspekty jakie sa poruszane na Kursie Maklerskim ZMID, przez co stanowi świetne sprawdzenie się przed egzaminem organizowanym przez KNF

Najbliższy egzamin odbędzie się już 7 października 2018. Koszt udziału w egzaminie NIE uczestniczących w bieżącej edycji kursu na Maklera Papierów Wartościowych to jedyne 50 PLN.

Opłata za egzamin na certyfikat ZMID Przelewy24
Ogólne zasady obowiązujące podczas egzaminu:

1. Test trwa 1 godzinę i składa się z 30 pytań
2. W czasie egzaminu uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej
3. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznych oraz konsultowanie z innymi w trakcie egzaminu
4. Dopuszczalne jest używanie tablic matematycznych oraz kalkulatora prostego
5. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 30 punktów
6. Odpowiedzi punktowane są następująco:
dobra – dwa punkty,
odpowiedź zła – minus jeden punkt,
brak odpowiedzi – zero punktów.